PRVA STRANŠtevilo oddanih glasovnic: 352.092
Število veljavnih glasovnic: 349.473
Število neveljavnih glasovnic: 2.619


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni končni izidi referenduma o ZIUGDT.

IZIDI GLASOVANJA ZA SLOVENIJO

Št. glasov
Odstotek glasov
Glasovi ZA
186.877
53,47 %
Glasovi PROTI
162.596
46,53 %

UDELEŽBA NA REFERENDUMU - PODATKI ZA CELOTNO SLOVENIJO

REFERENDUM ZIUGDT
glasovalo skupaj
352.174
glasovalo po volilnih imenikih
352.168
glasovalo s potrdilom
3
glasovali vpisani v seznam invalidov
3
volilna udeležba
20,55 %
Udeležba na preteklih referendumih
leto
Udeležba
arhivi (2014)
Udeležba
ZZZDR-D (2015)
odstotek udeležbe
11,74 %
36,38 %
Od tega udeležba na posebnem volišču OMNIA
Število udeležencev
volišča OMNIA*
431
* - glasovanje na voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča volivca (2. odstavek 79.a člena ZVDZ)