PRVA STRANŠtevilo oddanih glasovnic: 352.092
Število veljavnih glasovnic: 349.473
Število neveljavnih glasovnic: 2.619


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni končni izidi referenduma o ZIUGDT.

Podatki za celotno Slovenijo

Na zakonodajnem referendumu o Zakonu o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača-Koper je imelo pravico glasovati skupaj 1.713.532 volivcev. Glasovalo je skupaj 352.174 volivcev in sicer:
REFERENDUM ZIUGDT
glasovalo skupaj
352.174
glasovalo po volilnih imenikih
352.168
glasovalo s potrdilom
3
glasovali vpisani v seznam invalidov
3
volilna udeležba
20,55 %
Udeležba na preteklih referendumih
leto
Udeležba
arhivi (2014)
Udeležba
ZZZDR-D (2015)
odstotek udeležbe
11,74 %
36,38 %
Od tega udeležba na posebnem volišču OMNIA
Število udeležencev
volišča OMNIA*
431
* - glasovanje na voliščih zunaj okraja stalnega prebivališča volivca (2. odstavek 79.a člena ZVDZ)

Podatki za volilne enote

Volilna enota
Število volilnih upravičencev
Udeležba
Odstotek udeležbe
Udeležba
arhivi (2014)
Udeležba
ZZZDR-D (2015)
Kranj
210.101
44.377
21,12 %
12,69 %
38,59 %
Postojna
211.222
46.860
22,19 %
12,38 %
34,21 %
Ljubljana Center
218.498
49.449
22,63 %
13,57 %
42,22 %
Ljubljana Bežigrad
226.265
48.305
21,35 %
12,73 %
39,33 %
Celje
215.505
43.270
20,08 %
10,75 %
34,88 %
Novo mesto
204.458
41.208
20,15 %
11,41 %
35,22 %
Maribor
213.451
39.360
18,44 %
9,70 %
31,93 %
Ptuj
214.032
38.392
17,94 %
10,22 %
32,12 %