PRVA STRANŠtevilo oddanih glasovnic: 352.092
Število veljavnih glasovnic: 349.473
Število neveljavnih glasovnic: 2.619


Preštetih je 100 % glasovnic.

Uradni končni izidi referenduma o ZIUGDT.

Izidi glasovanja po volilnih enotah

Slovenija
Št. oddanih glasovnic
352.092
44.375
46.853
49.445
48.302
43.265
41.205
39.332
38.391
Št. neveljavnih glasovnic
2.619
0,74 %
406
0,91 %
478
1,02 %
364
0,74 %
393
0,81 %
245
0,57 %
323
0,78 %
202
0,51 %
199
0,52 %
Glasovi ZA
186.877
53,47 %
20.953
47,65 %
25.210
54,36 %
24.313
49,54 %
24.436
51,01 %
23.786
55,29 %
23.485
57,45 %
22.199
56,73 %
22.039
57,71 %
Glasovi PROTI
162.596
46,53 %
23.016
52,35 %
21.165
45,64 %
24.768
50,46 %
23.473
48,99 %
19.234
44,71 %
17.397
42,55 %
16.931
43,27 %
16.153
42,29 %