A helyi önkormányzat központi szerve a képviselő-testület, amely a helyi közösség alapvető döntéseit hozza, és amelyet a helyi közösség tagjai általában közvetlenül választanak meg.

A helyhatósági választásokon mindenki csak a saját lakóhelyén szavazhat, azaz szavazójoggal csak a helyi közösség tagjai rendelkeznek. A szavazásra a község területén állandó lakhellyel rendelkező külföldiek is jogosultak, jóllehet nekik csak aktív választójoguk van, tehát polgármester-jelöltek nem lehetnek.

A kisebb létszámú (7 – 11 tag) községi tanáccsal rendelkező községek esetében a törvény többségi szavazási rendszert ír elő. Az arányos választási rendszer a nagyobb létszámú községi tanáccsal rendelkező községek esetében használatos. A többségi rendszer alapján a községi tanácstagok közé mindig beválasztanak olasz és magyar nemzetiségűeket valamint a roma közösség képviselőit is. Ebben az esetben a választók az egyes jelöltekre szavaznak, míg az arányos választási rendszerben jelöltlistákra.

A választási rendszer tekintetében a törvény a választási rendszer szabályaihoz igazodó jelöltállítást irányoz elő. Ennek alapján a jelölteket és jelöltlistákat a községekben a politikai pártok, a választókerületekben pedig a választópolgárok állítják össze. A választópolgárok a jelölteket és jelöltlistákat aláírásgyűjtéssel vagy választási gyűléseken állíthatják össze.

Az önkormányzati választásokról szóló törvény külön rendelkezik a polgármester-választás, a községi tanácsválasztás valamint a helyi, falusi illetve kerületi közösségek tanácsa megválasztásának kérdéséről is.