LOKALNE VOLITVE

Osnovne enote lokalne samouprave so občine ali mestne občine. Občine so enakopraven partner državi, upravljajo pa jih trije samostojni organi – župan, občinski svet in nadzorni odbor.

Lokalne volitve, na katerih se volijo župan in člani občinskega sveta, so razpisane vsaka štiri leta. V občinah, kjer so ustanovljeni ožji deli, se volijo tudi člani krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti. Župani se volijo po večinskem sistemu, občinski sveti pa po večinskem ali proporcionalnem sistemu.

Pravico voliti in biti voljen na lokalnih volitvah ima občan, ki je na dan glasovanja dopolnil najmanj 18 let, je državljan Republike Slovenije (RS) ali državljan drugih držav članic Evropske unije, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje s prijavljenim stalnim prebivališčem v RS oziroma potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče v RS. Na lokalnih volitvah lahko volijo tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v RS.