Az Államtanács társadalmi, gazdasági, szakmai és helyi érdekeket képvisel.
Az alábbi 40 tagból áll:

  • a munkáltatók 4 képviselője,
  • a munkavállalók 4 képviselője,
  • a mezőgazdasági dolgozók, kézművesek és szabadfoglalkozásúak 4 képviselője,
  • a nem gazdasági tevékenységet folytatók 6 képviselője,
  • a helyi közösségek 22 képviselője.

Az Államtanács szervezetéről törvény rendelkezik, hatásköre pedig az Alkotmányban van rögzítve.

Az Államtanács:

  • törvények elfogadását javasolhatja a Nemzetgyűlés részére,
  • véleményt nyilváníthat a Nemzetgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben,
  • kihirdetés előtt visszaküldheti megfontolásra a törvényeket a Nemzetgyűlésnek,
  • közérdekű ügyekben vizsgálat elrendelését kérheti az Alkotmány 93. § alapján.

 

A Nemzetgyűlés felkérésére az Államtanács köteles véleményezni az egyes ügyeket.

A Nemzetgyűléstől eltérően az Államtanácsot közvetett módon választják. Választójoga csak az Államtanácsban képviselettel rendelkező érdekcsoportok tagjainak van. Különlegesség, hogy bizonyos mértékű aktív választójoggal azok a külföldiek is rendelkeznek, akik a fenti érdekcsoportok egyikén belül Szlovéniában tevékenykednek vagy ott munkaviszonyban állnak.

A választásokat külön választási szervek bonyolítják le. Az Államtanács tagjaivá történő jelölést a törvény teljes egészében az érdekcsoportok és a helyi közösségek illetékességébe utalja, melyek saját szabályzatuk rendelkezései alapján választják ki jelöltjeiket.

A szavazás eredményének megállapítása során a relatív többség elvét alkalmazzák, tehát a választási szerv tagjainak a legtöbb szavazatot kapott jelölteket választják meg.

Az Államtanács tagjainak választását a Nemzetgyűlés elnöke írja ki.