DRŽAVNI SVET

Državni svet Republike Slovenije je predstavniško telo, ki ga Ustava Republike Slovenije opredeljuje kot zastopstvo socialnih, gospodarskih, poklicnih in lokalnih interesov. Sestavljajo ga:

  • predstavniki delovnih in socialnih interesov (funkcionalni interesi),
  • predstavniki lokalnih interesov (teritorialni interesi).

Interese, ki pokrivajo  vse glavne segmente družbe, med seboj sooča štirideset državnih svetnic in svetnikov:

  • 4 predstavniki delodajalcev,
  • 4 predstavniki delojemalcev,
  • 4 predstavniki kmetov, obrtnikov in samostojnih poklicev,
  • 6 predstavnikov negospodarskih dejavnosti,
  • 22 predstavnikov lokalnih interesov.

V nasprotju z Državnim zborom se Državni svet voli posredno. Volilno pravico imajo samo tisti, ki so člani interesnih skupin, ki jim je zagotovljeno zastopstvo v Državnem svetu. Člani Državnega sveta so voljeni za pet let.

Več o Državnem svetu si lahko ogledate na naslednji povezavi: https://www.ds-rs.si