DRUGI NAČINI GLASOVANJA

Volilni upravičenci, ki ne morejo glasovati na svojem volišču, lahko glasujejo na drug način, in sicer:

- po pošti v tujini,
- na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini,
- po pošti v Sloveniji,
- na volišču izven okraja stalnega prebivališča (t. i. volišče omnia),
- na svojem domu.

Za drug način glasovanja mora volivec oddati vlogo: 

e-uprava.gov.si/si/podrocja/drzava-druzba/volitve-referendumi/posebne-oblike-glasovanja.html