pogosta vprašanja

Ne, zunaj svojega okraja ni mogoče predčasno glasovati.

Če se zaradi bolezni ne morete osebno zglasiti na volišču, kjer ste vpisani v volilni imenik, lahko glasujete pred volilnim odborom na svojem domu. Vlogo za glasovanje na domu, skupaj s kopijo ustreznega zdravniškega potrdila, morate vložiti pri okrajni volilni komisiji, kjer imate stalno prebivališče, in sicer najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja. Vlogo za glasovanje na domu lahko oddate preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi, in sicer z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete. Kontaktne podatke okrajnih volilnih komisij najdete na spletnem mestu Državne volilne komisije.

Glasovanje po pošti v Sloveniji je namenjeno volivcem, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, za invalide ter za osebe v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom.

Če želi volivec glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, mora o tej nameri obvestiti okrajno volilno komisijo na območju svojega stalnega prebivališča. To mora storiti najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja. Vlogo za glasovanje po pošti v Sloveniji lahko volivec odda preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi, in sicer z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

V primeru, če volivec odda vlogo za glasovanje po pošti, ne more glasovati na volišču.

V takšnem primeru ne boste mogli glasovati, saj vam volilni odbor ne bo dovolil glasovanja. Pravilo, s katerim se zagotavlja preprečevanje dvojnega glasovanja, je zelo strogo. Če hoče glasovati oseba, katere ime je v volilnem imeniku že obkroženo, in pri njenem imenu že obstaja podpis volivca oziroma je v rubriki »Opombe« označba o drugem načinu glasovanja, mora volilni odbor osebno ime in priimek, prebivališče in morebitno izjavo te osebe vpisati v zapisnik, glasovati pa ji volilni odbor ne dovoli.

Ne. Če ste izbrali glasovanje na t. i. volišču omnia v Sloveniji, ne morete glasovati po pošti iz tujine.

Če okrajna volilna komisija prejme izpolnjeno glasovnico od volivca, ki je glasoval tudi osebno na volišču v Sloveniji, prispele glasovnice po pošti iz tujine ne sme upoštevati pri ugotavljanju izida glasovanja.

Če na dan glasovanja ne boste v okraju svojega stalnega prebivališča, lahko glasujete zunaj vašega okraja, vendar morate o tem obvestiti okrajno volilno komisijo na območju okraja, kjer stalno prebivate. Vlogo za glasovanje na volišču OMNIA lahko oddate na portalu eUprava (z e-identiteto ali brez nje), in sicer najpozneje 3 dni pred dnem glasovanja.