pogosta vprašanja

Ne, zakonodaja ne omogoča elektronskega glasovanja. Veljavna volilna zakonodaja ne predvideva spletnega oziroma internetnega elektronskega načina glasovanja.   

Ne, zunaj svojega okraja ni mogoče predčasno glasovati.

Veljavna zakonodaja ne omogoča elektronske oddaje podpore kandidatom. Volivec lahko da svojo podporo s podpisom na predpisanem obrazcu, ki ga podpiše na upravni enoti. Obrazec volivec podpiše osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco volilne pravice (na upravni enoti), ne glede na kraj stalnega prebivališča.

Zakonodaja zaenkrat ne določa možnosti oddaje podpore kandidatom z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Če se zaradi bolezni ne morete osebno zglasiti na volišču, kjer ste vpisani v volilni imenik, lahko glasujete pred volilnim odborom na svojem domu. Vlogo za glasovanje na domu, skupaj s kopijo ustreznega zdravniškega potrdila, morate vložiti pri okrajni volilni komisiji, kjer imate stalno prebivališče, in sicer najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja. Vlogo za glasovanje na domu lahko oddate po pošti, po elektronski pošti ali preko portala eUprava (z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete).

Kontaktni podatki okrajnih volilnih komisij so objavljeni na spletnem mestu Državne volilne komisije.

 

Glasovanje po pošti v Sloveniji je namenjeno volivcem, ki so v priporu, zavodu za prestajanje kazni, v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, za invalide ter za osebe v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom.

Če želi volivec glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, mora o tej nameri obvestiti okrajno volilno komisijo na območju svojega stalnega prebivališča. To mora storiti najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja. Vlogo za glasovanje po pošti v Sloveniji lahko volivec odda po pošti, po elektronski pošti ali preko portala eUprava (z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete).

V primeru, če volivec odda vlogo za glasovanje po pošti, ne more glasovati na volišču.

Kontaktni podatki okrajnih volilnih komisij so objavljeni na spletnem mestu Državne volilne komisije.

 

Na dan glasovanja je možno glasovati tudi zunaj svojega okraja, a pod pogojem, da volivec o tem najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja obvesti okrajno volilno komisijo, kjer ima stalno prebivališče.

Vlogo za glasovanje izven okraja stalnega prebivališča lahko volivec odda po običajni pošti, elektronski pošti ali preko spletnega portala eUprava. Na tem spletnem portalu je vlogo mogoče oddati z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

Volivec, ki je obvestil okrajno volilno komisijo, da želi glasovati na volišču izven območja svojega okraja, se na dan glasovanja zglasi na volišču, ki si ga je izbral. S seboj potrebuje osebni dokument, s katerim izkaže svojo identiteto.

Kontaktni podatki okrajnih volilnih komisij so objavljeni na spletnem mestu Državne volilne komisije.