Informacije javnega značaja

Državni zbor Republike Slovenije je februarja 2004 sprejel Zakon o dostopu do informacij javnega značaja in s tem zakonsko uredil ustavno pravico vsakogar do informacij javnega značaja. Slovenska ustava namreč v 39. členu določa, da ima vsakdo pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon.

Vse o tem, kaj so informacije javnega značaja, kakšne so vaše pravice do njih in kako jih uveljaviti, kako napisati odločbo ali zahtevo, kakšne so obveznosti zavezancev, kaj določajo predpisi na tem področju, kaj je test javnega interesa ipd., lahko najdete na spletnih straneh Informacijskega pooblaščenca.

Povezavi:
Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (neuradno prečiščeno besedilo)
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/2005)