Pravno obvestilo

Skladno z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, uradna besedila z zakonodajnega, upravnega in sodnega področja niso avtorskopravno varovana. Zato se dokumenti, objavljeni na spletnih straneh Državne volilne komisije, lahko reproducirajo, priobčijo javnosti, distribuirajo, dajejo v najem in predelajo. Pri tem pa se mora v primeru uporabe informacij javnega značaja navesti Državna volilna komisija kot vir podatkov.

Državna volilna komisija se bo trudila, da na spletnih straneh zagotovi najnovejše podatke, vendar ne prevzema odgovornosti za pravilnost njihove vsebine. Uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Niti Državna volilna komisija, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do vsebin, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.