Izjava o dostopnosti

Številka: 382-1/2023-1
Datum: 25. 9. 2023

I Z J A V A   O   D O S T O P N O S T I

Državna volilna komisija omogoča dostopnost spletišča www.dvk-rs.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18, 95/21 – ZInfV-A, 189/21 – ZDU-1M in 18/23 – ZDU-1O) širšemu krogu spletnih uporabnikov.

Posebej je s prenovo spletnih strani skušala uporabnost spletnega mesta prilagoditi tudi več ranljivim skupinam:

- z okvaro vida (delna ali popolna nezmožnost videnja ali zaznavanja barvnih kontrastov);
- z okvaro sluha (nekateri uporabniki imajo slabšo slišno sposobnost);
- z omejenimi motoričnimi sposobnosti (uporabniki imajo lahko težave pri premikanju delov telesa, vključno z natančnimi gibi na primer pri uporabi miške);
- s foto-občutljivostjo (utripajoče vsebine lahko pri osebah, ki imajo epilepsijo, sprožijo napade);
- z različnimi kognitivnimi motnjami (obstajajo tudi številna stanja, ki vplivajo na kognitivne sposobnosti, kot sta demenca in disleksija).

Za zagotavljanje zakonskih zahtev glede dostopnosti so bile z vtičnikom za dostopnost ali na druge načine omogočene nekatere prilagoditve, kot so:

- spletna stran se prilagodi velikosti uporabnikovega zaslona, ne da bi se pri tem spremenila struktura spletne strani ali izgubila vsebina;
- ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem);
- velikost strani se lahko poveča za 200-odstotkov in se pri tem ne izgubi vsebina ali funkcionalnost;
- uporabnik se lahko po spletni strani premika s pomočjo tipkovnice, uporaba miške ni nujna. Uporabnik, ki uporablja zgolj tipkovnico, se ne more znajti v situaciji, 
kjer bi bila njegova nadaljnja uporaba strani odvisna od uporabe miške;
- določene vsebine (splošne vsebine o volitvah in volilni pravici) so opremljene s tolmačenjem v slovenski znakovni jezik;
- spletne strani ne vsebujejo utripajočih vsebin, animacije pa je mogoče ustaviti z vtičnikom za dostopnost. Spletna stran je varna za uporabo za vse skupine uporabnikov, 
ki bi jim bliskovite spremembe in utripajoči elementi lahko povzročili različne reakcije ali napade;
- omogočeno opremljanje slik z nadomestnim besedilom (za slabovidne);
- omogočena uporaba različnih ravni naslovov;
- prikaz vsebin za uporabnike podpornih tehnologij (na primer: bralnike zaslona, brajevo vrstico);
- večina vsebin na spletni strani ni časovno omejena, razen tistih, ki se umaknejo na podlagi predpisov (npr. objava natečajev za prosta delovna mesta).

Stopnja skladnosti

Spletišče www.dvk-rs.si je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča www.dvk-rs.si nenehno spremljamo in sproti izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub temu nekatere objavljene vsebine ne izpolnjujejo vseh zahtev glede dostopnosti, kot jih določa Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, saj so bile vsebine, zlasti tiste, ki se vežejo na izvedbo posameznih volitev in volilnih opravil, oblikovane od leta 2013 naprej. Nekateri elementi nimajo vpisanega optimalnega alternativnega opisa. Vpisovanje alternativnega opisa za nazaj bi predstavljalo nesorazmerno breme, saj se večina objav nanaša na pretekle volitve ali referendume in ne bi imelo sorazmerne uporabne vrednosti za uporabnika. Novejši elementi imajo vpisan alternativni opis.

Primeri takih vsebin so:

- skenirani dokumenti v PDF obliki zapisa;
- programsko generirani dokumenti (npr. zapisnik u ugotovitvi končnega izida volitev, poročila ipd.);
- kompleksne tabele s podatki in tabele v obliki slik;
- neopisane fotografije in video vsebine starejšega datuma.


Ta izjava je bila pripravljena 20. oktobra 2020 na podlagi samoocene.

Nazadnje je bila pregledana 25. septembra 2023.

Povratne in kontaktne informacije

Zaradi zelo pogostih posodobitev vsebin lahko obiskovalci pri brskanju po spletišču www.dvk-rs.si kljub prizadevanjem, da bi bile vse spletne strani čim bolj dostopne in uporabnikom prijazne, 
občasno naletijo na težave z dostopnostjo, kar bomo skušali sproti odpravljati z vašo pomočjo.

Obvestilo o morebitnih primerih neskladnosti objav z določili Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij in zahteve po posredovanju informacij v dostopni obliki lahko pošljete 
po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Državna volilna komisija
Slovenska cesta 54
1000 Ljubljana

Telefon: 01 4322 002
Elektronska pošta: gp.dvk@dvk-rs.si

Odgovor boste prejeli najpozneje v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, 
vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo na:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
e-naslov: gp.irsid@gov.si

 


                                                                                                      Dušan Vučko
                                                                                                      direktor