Kontakti in člani volilnih komisij volilnih enot

Kontakt

UPRAVNA ENOTA KRANJ
SLOVENSKI TRG 1
4000 KRANJ

TEL.: 04/201 56 11
E-mail: vkve.1000Kranj@dvk-rs.si

Člani

KOZAN RENATA tajnica
MOKOREL IGOR predsednik
DVORNIK MARJETA namestnica predsednika
KAVŠEK NUŠA članica
RAVNIKAR ALJOŠA namestnik člana
ANTONIČ SVETINA TANJA članica
HARB ANA namestnica člana
DOLINAR DIVJAK NIKA članica
JARKOVIČ MARJAN namestnik člana

Kontakt

UPRAVNA ENOTA POSTOJNA 
GREGORČIČEV DREVORED 3
6230 POSTOJNA      

TEL.: 05/7280600
E-mail: vkve.2000Postojna@dvk-rs.si

Člani

ŠKARJA JURE tajnik
ZIMA JENULL TADEJA predsednica
SVET GOLOUH TEJA namestnica predsednice
VUKELIĆ KATARINA članica
SKENDŽIČ POLONCA namestnica člana
ZUPANIČ MLADEN član
BODANEC SILVIA namestnica člana
NOVAK ANA članica
ŠULIGOJ MONIKA namestnica člana
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13
1000 LJUBLJANA       

TEL.: 01 306 30 03
FAX:  01/306 32 02
E-mail: vkve.3000Ljubljana@dvk-rs.si

Člani

BAČNIK NINA tajnica
KOKALJ ANA TAMARA predsednica
HABJANIČ LEA namestnica predsednice
POGOREVC FILIPIČ DAŠA članica
STARC MARJAN namestnik člana
MARUŠIČ TADEJ član
JEŽEK FRANCI namestnik člana
KAMBIČ KATARINA članica
STOJANOVIČ LENČIČ SAŠO namestnik člana

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13
1000 LJUBLJANA

TEL.: 01/30 63 145
E-mail:  vkve.4000Ljubljana@dvk-rs.si
FAX:  01/306 32 02 

Člani

ŠELIGO SANDRA tajnica
dr. ŠVIGELJ IVO namestnik tajnice
ERZIN MARTINA predsednica
KOGEJ DMITROVIČ BISERKA namestnica predsednice
SAMARDŽIĆ MARKO član
COLARIČ NINA namestnica člana
KOPRIVŠEK JUSTINA članica
BRULC MATEJKA namestnica člana
PINTAR JANEZ član
ČIBEJ GORAZD namestnik člana

Kontakt

UPRAVNA ENOTA CELJE
LJUBLJANSKA CESTA 1
3000 CELJE

TEL.: 03/42 65 368
FAX:  03/426 53 10
E.mail: vkve.5000Celje@dvk-rs.si

Člani

BUKOVŠEK PUŠNIK IRENA tajnica
AUBREHT BRANKO predsednik
BOVHA MARIJA namestnica predsednika
POTOČNIK NEJC član
VIRANT ROMAN namestnik člana
GOLTNIK NIKA članica
KOČEVAR ALENKA namestnica člana
APAT SEBASTJAN član
OVČAR ANITA namestnica člana

Kontakt

UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO
DEFRANCESCHIJEVA ULICA 1
8000 NOVO MESTO

TEL.: 07/393 91 95 
FAX:  07/393 91 03 
E-mail: vkve.6000NovoMesto@dvk-rs.si

Člani

JENIČ ROMAN tajnik
ŽURA MAŠA predsednica
GRDEN JERICA namestnica predsednice
GRANDA BARBARA članica
KURETIČ ALEŠ namestnik člana
BUTALA RENATA članica
ŽUŽEK ANJA namestnica člana
KLOBUČAR FRANC član
GAŠI ANUŠA namestnica člana

Kontakt

UPRAVNA ENOTA MARIBOR 
ULICA HEROJA STANETA 1
2000 MARIBOR

TEL.: 02/22 08 453
FAX : 02/220 14 85,
FAX: 02/220 12 67
E-mail: vkve.7000Maribor@dvk-rs.si

Člani

ARSLANOVSKI TATJANA tajnica
REISMAN BRANKO predsednik
OZMEC SIMONA namestnica predsednika
LESJAK BENJAMIN član
BOGATINOVSKI MLADENKA namestnica člana
KRAJNC RUŽIČ MAJA članica
TOMAŽIČ PLANINŠEC SIMONA namestnica člana
PIŠEK IVAN član
PUNGERL ROBERT namestnik člana

Kontakt

UPRAVNA ENOTA PTUJ
SLOMŠKOVA ULICA 10
2250 PTUJ

TEL:  02/798 01 27, 02/798 01 83
FAX: 02/798 01 30
E-mail: vkve.8000Ptuj@dvk-rs.si

Člani

ERJAVEC SILVO tajnik
JANŽEKOVIČ BENO predsednik
STARE AMADEJA namestnica predsednika
PEČUH ŽIGA član
ŽUNKOVIČ EVA namestnica člana
GOBOR KLAUDIJA članica
KOREZ ALEŠ namestnik člana
BALIGAČ ANDREJ član
MESAREC MATEJA namestnica člana

Kontakt

UPRAVNA ENOTA KOPER
PIRANSKA CESTA 2
6000 KOPER

TEL.: 05/9321-005
E-mail: vkve.9000Koper@dvk-rs.si

Člani

MAHNE ALENKA tajnica
MIKAC MERI predsednica
VRČON SABINA namestnica predsednice

TOMIĆ BOŠTJAN namestnik tajnice

PALAKOVIĆ DIANA namestnica tajnice

ANTOLOVIĆ VALTER član
STANCICH NOEMI namestnik člana
MUJANOVIĆ SELENE član
KRMAC DARIO namestnik člana
VALENTI VITA članica
RAKAR MILENA namestnica člana

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LENDAVA
TRG LJUDSKE PRAVICE 5
9220 LENDAVA

TEL.: 02/577 36 30
E-mail: vkve.10000Lendava@dvk-rs.si

Člani

KOCON DORIS tajnica
REGVAT MILAN predsednik
PUŠENJAK DARINKA namestnica predsednika
PEČOVNIK MILENA članica
KREFT LIDIJA namestnica člana
MARTON VESNA članica
GÖNC ROZALIJA namestnica člana
FEHER-HORVATH ALEXANDRA članica
GYURKAČ IZABELA namestnica člana