Kontakti in člani volilnih komisij volilnih enot

Kontakt

UPRAVNA ENOTA KRANJ
SLOVENSKI TRG 1
4000 KRANJ

TEL.: 04/201 56 11
E-mail: vkve.1000Kranj@dvk-rs.si

Člani

mag. Marjeta Dvornik, predsednica
Tomaž Bromše, namestnik predsednice
Igor Mokorel, član
Aljoša Ravnikar, namestnik člana
Marjan Jarkovič, član
Boris Bavdek, namestnik člana
Nika Divjak Dolinar, članica
Vid Meglič, namestnik članice

Renata Kozan, tajnica
Tadeja Kreft, namestnica tajnice
Nevenka Porovne, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA POSTOJNA 
GREGORČIČEV DREVORED 3
6230 POSTOJNA      

TEL.: 05/7280600
E-mail: vkve.2000Postojna@dvk-rs.si

Člani

Tadeja Zima Jenull, predsednica
Teja Svet Golouh, namestnica predsednice
Silvia Bodanec, članica
Jure Škarja, namestnik članice
Monika Šuligoj, članica
Polonca Skendžič, namestnica članice
Klara Remec, članica
Aljaž Plevnik, namestnik članice

Milena Milić, tajnica
Anita Urbiha, namestnica tajnice
Jana Knafeljc Rebec, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13
1000 LJUBLJANA       

TEL.: 01 306 30 03
FAX:  01/306 32 02
E-mail: vkve.3000Ljubljana@dvk-rs.si

Člani

Daša Pogorevc Filipič, predsednica
Lea Habjanič, namestnica predsednice
Metod Žužek, član
dr. Franci Ježek, namestnik člana
Rebeka Ostrovršnik, članica
Marjan Starc, namestnik članice
Katarina Kambič, članica
Marko Gruden, namestnik članice

Nina Bačnik, tajnica
Klavdija Steržaj Peceli, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13
1000 LJUBLJANA

TEL.: 01/30 63 145
E-mail:  vkve.4000Ljubljana@dvk-rs.si
FAX:  01/306 32 02 

Člani

mag. Biserka Kogej Dmitrovič, predsednica
Martina Erzin, namestnica predsednice
Matejka Brulc, članica
Jernej Lavrenčič, namestnik članice
Mateja Logar, članica
Nina Colarič, namestnica članice
Janez Pintar, član
Jakob Bec, namestnik člana

Sandra Šeligo, tajnica
Ivo Švigelj, namestnik tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA CELJE
LJUBLJANSKA CESTA 1
3000 CELJE

TEL.: 03/42 65 368
FAX:  03/426 53 10
E.mail: vkve.5000Celje@dvk-rs.si

Člani

Branko Aubreht, predsednik
Cvetka Horvat, namestnica predsednika
Nejc Potočnik, član
Alenka Kočevar, namestnica člana
Luka Špoljar, član
Alex Wirth, namestnik člana
Sebastjan Apat, član
Andrej Cimperšek, namestnik člana

Irena Bukovšek Pušnik, tajnica
Andreja Ulaga Kovač, namestnica tajnice
Aleksandra Ribizel, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO
DEFRANCESCHIJEVA ULICA 1
8000 NOVO MESTO

TEL.: 07/393 91 95 
FAX:  07/393 91 03 
E-mail: vkve.6000NovoMesto@dvk-rs.si

Člani

Maša Žura, predsednica
Jerica Grden, namestnica predsednice
Anžej Žužek, član
mag. Evelin Pristavec Tratar, namestnica člana
Renata Butala, članica
Aleš Kuretič, namestnik članice
Franc Klobučar, član
Blaž Pavlin, namestnik člana

Roman Jenič, tajnik
Mitja Jelenič, namestnik tajnika
Barbara Prešeren, namestnica tajnika

Kontakt

UPRAVNA ENOTA MARIBOR 
ULICA HEROJA STANETA 1
2000 MARIBOR

TEL.: 02/22 08 453
FAX : 02/220 14 85,
FAX: 02/220 12 67
E-mail: vkve.7000Maribor@dvk-rs.si

Člani

Branko Reisman, predsednik
Simona Ozmec, namestnica predsednika
Diana Šeruga Sagadin, članica
Aljoša Novak, namestnik članice
Matjaž Sterže, član
Mladenka Bogatinovski, namestnica člana
Carmen Merčnik, članica
Jaka Žižek, namestnik članice

Tatjana Arslanovski, tajnica
Mateja Vaner, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA PTUJ
SLOMŠKOVA ULICA 10
2250 PTUJ

TEL:  02/798 01 27, 02/798 01 83
FAX: 02/798 01 30
E-mail: vkve.8000Ptuj@dvk-rs.si

Člani

Albina Hrnec-Pečnik, predsednica
Amadeja Stare, namestnica predsednice
Žiga Pečuh, član
Simon Zore, namestnik člana
Aljaž Kovačič, član
Eva Žunkovič, namestnica člana
Andrej Baligač, član
Miha Horvat, namestnik člana

Silvo Erjavec, tajnik
Sonja Ciglar, namestnica tajnika

Kontakt

UPRAVNA ENOTA KOPER
PIRANSKA CESTA 2
6000 KOPER

TEL.: 05/9321-005
E-mail: vkve.9000Koper@dvk-rs.si

Člani

Meri Mikac, predsednica
Sabina Vrčon, namestnica predsednice
Valter Antolović, član
Noemi Stancich, namestnik člana
Selene Mujanović, član
Dario Krmac, namestnik člana
Vita Valenti, članica
Milena Rakar, namestnica članice

Alenka Mahne, tajnica
Boštjan Tomić, namestnik tajnice
Diana Palaković, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LENDAVA
TRG LJUDSKE PRAVICE 5
9220 LENDAVA

TEL.: 02/577 36 30
E-mail: vkve.10000Lendava@dvk-rs.si

Člani

Milan Regvat, predsednik
Darinka Pušenjak, namestnica predsednika
Milena Pečovnik, članica
Lidija Kreft, namestnica članice
Vesna Marton, članica
Rozalija Gönc, namestnica članice
Alexandra Feher-Horvath, članica
Izabela Gyurkač, namestnica članice

Doris Kocon, tajnica