EVROPSKI PARLAMENT

Evropski parlament (EP) je zakonodajna veja Evropske unije (EU) in ena izmed njenih sedmih institucij. Sestavlja ga 705 poslancev, ki zastopajo vse države EU. Ko je Združeno kraljestvo formalno zapustilo EU, se je število poslancev s 751 zmanjšalo na 705. EP odloča o delitvi pristojnosti nad zakonodajo EU, vključno z večletnim proračunom, proračunom EU in zakonodajo, skupaj s Svetom EU (vlade držav članic EU). EP je odgovoren za druge institucije EU, kot je Evropska komisija. Ima ključno vlogo pri volitvah predsednika Evropske komisije in preverjanju kandidatov za komisarja na posameznih zaslišanjih ter zagotavlja, da druge institucije EU delujejo demokratično.

Poslanci iz Republike Slovenije so v EP voljeni neposredno na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem za pet let. Volilni sistem je proporcionalni s preferenčnim glasovanjem, pri čemer imajo volivci možnost vplivati na izbiro kandidatov in ne samo na izbiro političnih strank.

Več o EP si lahko ogledate na naslednjih povezavah: https://www.europarl.europa.eu/portal/sl in https://www.europarl.europa.eu/slovenia/sl/evropski-parlament