Okrajne volilne komisije

Kontakt

UPRAVNA ENOTA JESENICE
CESTA ŽELEZARJEV  6A
427O JESENICE

TEL.: 04/58 51 440

E-mail: ovk.1001Jesenice@dvk-rs.si

Člani

Majda Čebulj, predsednica
Metka Furlan, namestnica predsednice
Tanja Tarman, članica
Maja Antonič, namestnica članice
Dušan Konte, član
Vlado Mlinarec, namestnik člana
Boris Kitek, član
Branka Modic Šmit, namestnica člana

Urška Samar, tajnica
Nina Vister, namestnica tajnice
Barbara Glavič, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA
GORENJSKA  CESTA 18
424O RADOVLJICA                                                         

TEL.: 04/53 71 602

E-mail: ovk.1002Radovljica@dvk-rs.si

Člani

Barbara Gomilar, predsednica
Martina Hren, namestnica predsednice
Boštjan Ploštajner, član
Renata Pernuš, namestnica člana
Blaž Ažman, član
Milan Rejc, namestnik člana
Maja Fajdiga Komar, članica
Aleksandra Žumer, namestnica članice

Igor Aleksander Kačarevič, tajnik
Darja Potočnik, namestnica tajnika
Nika Majcen, namestnica tajnika
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA RADOVLJICA
GORENJSKA CESTA 18
4240 RADOVLJICA

TEL.: 04/53 71 602

E-mail: ovk.1003Radovljica@dvk-rs.si

Člani

mag. Aleksander Urankar, predsednik
Nataša Lesar, namestnica predsednika
Janez Reš, član
Dragomil Rozman, namestnik člana
Franci Kacin, član
Julija Erman, namestnica člana
Irena Resman, članica
Tanja Mencinger, namestnica članice

Maja Antonič, tajnica
Lea Jan, namestnica tajnice
Petra Kačarevič, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA KRANJ
SLOVENSKI TRG 1
4000  KRANJ

TEL.: 04 20 15 600
TEL.: 04 20 15 681

E-mail: ovk.1004Kranj@dvk-rs.si

Člani

Špela Jakopič, predsednica
Barbara Krpač Ulaga, namestnica predsednice
Sašo Stanojev, član
Andreja Ravnikar, namestnica člana
Klemen Valter, član
Jan Kočevar Polak, namestnik člana
Irena Dolenc, članica
Sabina Metelko, namestnica članice

Irena Lampe Slemc, tajnica
Nataša Pestotnik, namestnica tajnice
Majda Bevk, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA KRANJ
SLOVENSKI TRG 1
4000 KRANJ

TEL.: 04/20 15 669
E-mail: ovk.1005Kranj@dvk-rs.si

Člani

Helena Miklavčič, predsednica
Katarina Rajgelj, namestnica predsednice
Nina Petrič, članica
Stanislav Boštjančič, namestnik članice
Saša Kristan, članica
Sebastjan Tofaj, namestnik članice
Vlasta Sagadin, članica
Vid Krčmar, namestnik članice

Simona Dagarin, tajnica
Marija Tomše, namestnica tajnice
Jutra Černilogar Mrzelj, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA KRANJ
SLOVENSKI TRG 1
4000 KRANJ

TEL.: 04/20 15 615
E-mail: ovk.1006Kranj@dvk-rs.si

Člani

Renata Horvat, predsednica
Petra Sever, namestnica predsednice
Tina Trček, članica
Srečko Štagar, namestnik članice
Miha Volčjak, član
Simon Kuhar, namestnik člana
Slavko Legat, član
Matej Ive, namestnik člana

Elizabeta Arh, tajnica
Roman Kavčič, namestnik tajnice
Irena Mastnak, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA TRŽIČ
TRG SVOBODE 18
4290 TRŽIČ

TEL.:  04/595 21 16

E-mail: ovk.1007Trzic@dvk-rs.si

Člani

Nina Zadravec, predsednica
Helena Emilija Oberstar, namestnica predsednice
Matjaž Mikec, član
Sebastjan Gubič, namestnik člana
Marijan Slabe, član
mag. Alenka Maršič, namestnica člana
Boris Tomazin, član
Anja Kaloper, namestnica člana

Janez Palovšnik, tajnik
Karmen Polonca Kristan, namestnica tajnika
Stojanka Šučur, namestnica tajnika
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  ŠKOFJA LOKA 
POLJANSKA CESTA 2 
4220 ŠKOFJA LOKA

TEL.: 04/511 24 11

E-mail: ovk.1008Skloka1@dvk-rs.si

Člani

Irma Kirin, predsednica
Simona Prosen, namestnica predsednice
Sergeja Malovrh, članica
Nevenka Novak, namestnica članice
Jelka Dagarin, članica
Damijan Peric, namestnik članice
Alojzij Bogataj, član
Sebastjan Čadež, namestnik člana

Maša Primožič, tajnica
Andrej Prosen, namestnik tajnice
Marija Šlegel, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA ŠKOFJA LOKA 
POLJANSKA  CESTA 2
4220 ŠKOFJA LOKA

TEL.:  04/51 12 441

E-mail: ovk.1009Skloka2@dvk-rs.si

Člani

mag. Gregor Klun, predsednik
Mihaela Novak Kolenko, namestnica predsednika
Nada Somrak, članica
Leopold Nastran, namestnik članice
Bojana Kavčič, članica
Polona Gortnar, namestnica članice
Janez Thaler, član
Luka Prezelj, namestnik člana

Tanja Oman, tajnica
Mojca Jereb, namestnica tajnice
Majda Tolar, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA KAMNIK
GLAVNI TRG 24
1241 KAMNIK

TEL.: 01/83 18 177
TEL.: 01/83 18 166

E-mail: ovk.1010Kamnik@dvk-rs.si

Člani

Mojca Kanc, predsednica
Katja Kmetič, namestnica predsednice
Nataša Mihalič, članica
Cene Lap, namestnik člana
Igor Zidarič, član
Nina Grebenc, namestnica člana
Lucija Boševski, članica
Marjanca Grošelj, namestnica članice

Bernardka Koželj, tajnica
Matic Koncilja, namestnik tajnice
Damijana Serša, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA IDRIJA
ŠTUDENTOVSKA ULICA 2
5280 IDRIJA

TEL. 05/373 43 04
E-mail: ovk.1011Idrija@dvk-rs.si

Člani

Irena Pahor, predsednica
Borut Smrdel, namestnik predsednice
Andreja Bizjak, članica
Bojan Režun, namestnik članice
Meta Pivk, članica
Janez Andree, namestnik članice
Franc Habe, član
Melita Medved, namestnica člana

Marija Vidmar, tajnica
Vanja Močnik Raspet, namestnica tajnice
Karmen Hvala, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA TOLMIN
TUMOV DREVORED 4
5220 TOLMIN

TEL.: 05/380 08 08
 
E-mail: ovk.2001Tolmin@dvk-rs.si

Člani

Genovefa Kristančič Dolničar, predsednica
Tatjana Lipušček, namestnica predsednice
Ivan Makuc, član
Rok Uršič, namestnik člana
Danijel Oblak, član
Radovan Lipušček, namestnik člana
Janja Hadalin, članica
Sanja Sivec Levpušček, namestnica članice

Klavdija Uršič, tajnica
Jolanda Goljevšček Zlodej, namestnica tajnice
Andreja Žagar, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA PIRAN
OBALA 114 A  
6320 PORTOROŽ 

TEL.: 05/67 10 404
E-mail: ovk.2002Piran@dvk-rs.si

Člani

Dragica Umek, predsednica
Jani Krstić, namestnik predsednice
Ronald Dovžak, član
Bojan Česnik, namestnik člana
Vesna Tončič, članica
Darja Matičetova, namestnica članice
Zdenka Zupančič, članica
Slavica Šorgo, namestnica članice

Mateja Minić Debernardi, tajnica
Mitja Udovič, namestnik tajnice
Mirjam Zore, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA IZOLA 
CESTA V PREGAVOR 3 A
6310 IZOLA

TEL.: 05/66 00 415
TEL.: 05/66 00 412
TEL.: 05/66 00 431

E-mail: ovk.2003Izola@dvk-rs.si

Člani

mag. Barbara Fajdiga, predsednica
Majda Gombač, namestnica predsednice
Peter Čerin, član
Zdenka Bolje, namestnica člana
Eva Kaučič, članica
Dejan Ivković, namestnik članice
Srečko Langeršek, član
Bojan Zadel, namestnik člana

Tjaša Dečman Mislej, tajnica
Sonja Berdon, namestnica tajnice
Irvin Kocjančič, namestnik tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA KOPER  
PIRANSKA CESTA 2
6000 KOPER

TEL.: 05 9321 053
TEL.: 05 9321 052
TEL.: 05 9321 038

E-mail: ovk.2004Koper@dvk-rs.si

Člani

Bojana Štrukelj, predsednica
Vasilija Lacković, namestnica predsednice
Metka Sušec Praček, članica
Erik Ražman, namestnik članice
Tanja Marsič, članica
Jadranko Čalija, namestnik članice
Lana Sertić, članica
Nina Markovič Žigon, namestnica članice

Milijana Nebesni Pašalić, tajnica
Martina Bržan, namestnica tajnice
Maja Kocjančič, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA KOPER 
PIRANSKA CESTA 2
6000 KOPER

TEL.: 05 9321 005
TEL.: 05 9321 004
TEL.: 05 9321 010

E-mail: ovk.2005Koper@dvk-rs.si

Člani

Natalija Sakal, predsednica
Rada Sitar, namestnica predsednice
Breda Krašna, članica
Marja Ličen, namestnica članice
Nataša Korenika, članica
Eleonora Krkoč, namestnica članice
Danijel Čigon, član
Emina Korenika, namestnica člana

Alenka Mahne, tajnica
Katjuša Petelin, namestnica tajnice
Martin Muženič, namestnik tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA SEŽANA
PARTIZANSKA  CESTA 4
6210 SEŽANA 

TEL.: 05/731 27 15

E-mail: ovk.2006Sezana@dvk-rs.si

Člani

Aleksandra Mirc Gombač, predsednica
Tomaž Čeč, namestnik predsednice
Bojana Škabar, članica
Andrej Škapin, namestnik članice
Cvetka Trobec Pirec, članica
Gaja Humar, namestnica članice
Ana Ivančević, članica
Romina Poles, namestnica članice

Andreja Filipič Mavrič, tajnica
Natalija Toplišek, namestnica tajnice
Martina Volk, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA ILIRSKA BISTRICA
GREGORČIČEVA CESTA 2
6250 ILIRSKA BISTRICA

TEL.: 05/711 22 11

E-mail: ovk.2007ILBistrica@dvk-rs.si

Člani

dr. Tadeja Jelovšek, predsednica
Mirjana Reberc, namestnica predsednice
Sanja Kandare, članica
Iris Skrt, namestnica članice
Robert Ujčič, član
Rok Cek, namestnik člana
Janez Primc, član
Nataša Jenko, namestnica člana

Nataša Urh Kastelic, tajnica
Peter Škrlj, namestnik tajnice
Jana Prosen Tomšič, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA POSTOJNA
GREGORČIČEV DREVORED 3
6230 POSTOJNA

TEL.: 05/728 06 50

E-mail: ovk.2008Postojna@dvk-rs.si

Člani

Lidija Smolar, predsednica
mag. Žiga Razdrih, namestnik predsednice
Bojan Hmeljak, član
Goran Blaško, namestnik člana
Aleksandra Ukmar, članica
Nika Rudolf, namestnica članice
Andrej Smerdu, član
Majda Godina, namestnica člana

Maruša Posega, tajnica
Saša Černe, namestnica tajnice
Metka Vogrinec, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA
TRG  EDVARDA KARDELJA 1
5000 NOVA GORICA

TEL.: 05/33 06 171
E-mail: ovk.2009NovaGorica1@dvk-rs.si

Člani

Gloria Slavi Velikonja, predsednica
dr. Nataša Valentinčič, namestnica predsednice
Gregor Valentinčič, član
Vera Hlede, namestnica člana
Jana Lukrecija Valenčak, članica
Danijel Agrež, namestnik članice
Ljudmila Čibej Boltar, članica
Matej Mandić, namestnik članice

Tanja Kralj, tajnica
Boštjan Simčič, namestnik tajnice
Andreja Sanabor, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA NOVA GORICA
TRG  EDVARDA KARDELJA 1
5000  NOVA GORICA

TEL.: 05/330 61 97
E-mail: ovk.2010NovaGorica2@dvk-rs.si

Člani

Mojca Fajdiga, predsednica
mag. Urška Jazbar, namestnica predsednice
Tadej Luznik, član
Elvira Šušmelj, namestnica člana
Marko Švara, član
Nataša Gorkič Barle, namestnica člana
Silvan Štrukelj, član
mag. Mojca Cotič, namestnica člana

Marjeta Ruter, tajnica
Andrej Markočič, namestnik tajnice
Nataša Ličen, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA
VIPAVSKA CESTA 11 B
5270  AJDOVŠČINA

TEL.: 05/36 43 270

E-mail: ovk.2011Ajdovscina@dvk-rs.si

Člani

Karmen Ceranja, predsednica
Damjan Orož, namestnik predsednice
Milanka Nešković, članica
Veronika Lemut Mihelčič, namestnica članice
Viljem Vrtovec, član
Tina Šček Krušec, namestnica člana
Nadja Ušaj Pregeljc, članica
Andreja Vidmar Sukanović, namestnica članice

Nataša Soban, tajnica
Erika Koren Kušnjerek, namestnica tajnice
Laura Šinigoj, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LOGATEC
TRŽAŠKA  CESTA 50A
1370 LOGATEC

TEL.: 01/75 90 506

E-mail: ovk.3001Logatec@dvk-rs.si

Člani

Karmen Špringer, predsednica
Jernej Podlipnik, namestnik predsednice
Polonca Pergovnik, članica
Damijana Škrlj, namestnica članice
Miloš Pohole, član
Eva Černigoj, namestnica člana
Jolanda Ovsec, članica
Roman Piletič, namestnik članice

Maja Zidar, tajnica
Damjana Bogataj, namestnica tajnice
Marjanca Červek, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA VRHNIKA
STARA VRHNIKA 1D
1360 VRHNIKA

TEL.: 01/750 78 62 
E-mail: ovk.3002Vrhnika@dvk-rs.si

Člani

Ana Pegan, predsednica
Saša Mevec Pušnik, namestnica predsednice
Mateja Ogrič, članica
mag. Damjana Karlo, namestnica članice
Marija Penko, članica
Ana Seliškar, namestnica članice
Polona Kovačič, članica
Miha Koprivšek, namestnik članice

Mojca Tome, tajnica
Irena Leskovec, namestnica tajnice
Sabina Špela Sapač, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA 
LINHARTOVA CESTA 13
1000 LJUBLJANA

TEL.: 01/306 32 82
E-mail: ovk.3003Ljubljana@dvk-rs.si

Člani

Barbara Žužek Javornik, predsednica
Nevenka Rihar, namestnica predsednice
Zvonimir Butina, član
Branka Purkat, namestnica člana
Nataša Smrekar, članica
Lili Tancar, namestnica članice
Janez Pristavec, član
Andrejka Zdravje, namestnica člana

Andreja Čop, tajnica
Marina Milanović, namestnica tajnice
Nataša Jamnikar, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13
1000 LJUBLJANA

TEL.: 01/30 63 730

E-mail: ovk.3004Ljubljana@dvk-rs.si

Člani

Magda Teppey, predsednica
Rok Janez Šteblaj, namestnik predsednice
Jožica Klemenčič, članica
Klemen Zaletel, namestnik članice
Anton Grošelj, član
Natalija Pogorevc, namestnica člana
Slavka Kregar, članica
Nastia Flegar, namestnica članice

Iztok Bokavšek, tajnik
Karina Virovbal, namestnica tajnika
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13
1000 LJUBLJANA

TEL.: 01/306 30 51

E-mail: ovk.3005Ljubljana@dvk-rs.si

Člani

Nadija Kardelj, predsednica
Jelisava Lea Zalokar, namestnica predsednice
Tomi Bahorič, član
Zvijezdan Mikič, namestnik člana
Sebastian Pavčič, član
Andrej Pengov Bitenc, namestnik člana
Uroš Korošec, član
Monika Gregorčič, namestnica člana

Urška Nastran, tajnica
Aleksandra Perko, namestnica tajnice
Marija Vesna Sešek, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13
1000 LJUBLJANA

TEL.: 01/306 37 39

E-mail: ovk.3006Ljubljana@dvk-rs.si

Člani

Lidija Leskošek, predsednica
Andrej Krašek, namestnik predsednice
Sonja Švarc, članica
Daliborka Brčan, namestnica članice
Lučka Marolt, članica
Lan Jenull, namestnik članice
Nejc Vesel, član
Janez Miklič, namestnik člana

Marja Lipovec, tajnica
Mateja Sbrizaj, namestnica tajnice
Maja Okršlar, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13
1000 LJUBLJANA-CENTER

TEL.: 01/306 30 69

E-mail: ovk.3007Ljubljana@dvk-rs.si

Člani

mag. Nina Drozdek Draganić, predsednica
mag. Metoda Hrovat Pirnat, namestnica predsednice
Klemen Gliha, član
Marjan Perger, namestnik člana
Rok Kleindienst, član
Tomaž Senečič, namestnik člana
Simona Kotar, članica
Irena Weithauser, namestnica članice

Goran Cvetković, tajnik
Maja Škrjanc, namestnica tajnika

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13
1000  LJUBLJANA

TEL.: 01/306 33 49

E-mail: ovk.3008Ljubljana@dvk-rs.si

Člani

Nina Betetto, predsednica
Vida Kostanjevec, namestnica predsednice
Andrej Seršen, član
Tanja Vrzić, namestnica člana
Helena Marija Zupan, članica
Filip Slakan Jakovljević, namestnik člana
Urška Šporin, članica
Martin Klun, namestnik članice

Maja Žiher, tajnica
Nela Vukobrat, namestnica tajnice
Sonja Muhič, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13
1000  LJUBLJANA

TEL.: 01/306 37 42

E-mail: ovk.3009Ljubljana@dvk-rs.si

Člani

Maja Jurak, predsednica
Irena Dovnik, namestnica predsednice
Kristina Krajačič, članica
Matjaž Špat, namestnik članice
Majda Šuhel, članica
Tatjana Zavašnik, namestnica članice
Marcela Uršič, članica
Matej Bizjak, namestnik članice

Miran Drašler, tajnik
Urša Zabukovec, namestnica tajnika
Monika Jelen, namestnica tajnika

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13 
1000  LJUBLJANA

TEL.: 01/306 33 32

E-mail:  ovk.3010Ljubljana@dvk-rs.si

Člani

Marjutka Paškulin, predsednica
mag. Polona Mlakar Adam, namestnica predsednice
Katja Žavbi, članica
Eva Košuljandić, namestnica članice
Ksenija Sever, članica
Mojca Braz, namestnica članice
Marija Žabjek, članica
Maruška Orlanda Kogej, namestnica članice

Vojka Cankar Miklavčič, tajnica
Marija Židan, namestnica tajnice
Natalie Furek, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13
1000  LJUBLJANA

TEL.: 01/306 33 27

E-mail: ovk.3011Ljubljana@dvk-rs.si

Člani

Marjeta Švab Širok, predsednica
Beti Potparić, namestnica predsednice
Marko Bošnjak, član
Boris Makoter, namestnik člana
Matic Merjasec, član
Teja Zajec, namestnica člana
Tanja Debevec, članica
Leonida Sojar, namestnica članice

Katarina Grajzar, tajnica
Neja Juvančič, namestnica tajnice
Teresija Rama Novelli, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA KOČEVJE
LJUBLJANSKA CESTA 26
1330 KOČEVJE

TEL.: 01/893 83 14
E-mail: ovk.4001Kocevje@dvk-rs.si

Člani

Sonja Ilovar Gradišar, predsednica
Aleš Vehar, namestnik predsednice
Renata Turk, članica
Janko Kalinić, namestnik članice
Janez Kovačič, član
Sanja Janeš, namestnica člana
Vincenc Janša, član
Bernarda Štimec, namestnica člana

Anica Vršnik, tajnica
Polonca Bartol, namestnica tajnice
Darja Belak, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA RIBNICA
GORENJSKA CESTA 9
1310  RIBNICA

TEL.: 01/837 27 21
E-mail: ovk.4002Ribnica@dvk-rs.si

Člani

mag. Barbara Petrič, predsednica
Janez Klun, namestnik predsednice
Betka Pajnič, članica
Irma Grbec, namestnica članice
Jože Zidar, član
Matej Šilc, namestnik člana
Simona Vesel, članica
Mateja Lohkar, namestnica članice

Helena Grm Šerjak, tajnica
Viktorija Šmalc, namestnica tajnice
Kristijan Košir, namestnik tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE
TABORSKA CESTA 1
1290 GROSUPLJE 

TEL.: 01/78 10 917
E-mail: ovk.4003Grosuplje@dvk-rs.si

Člani

Polona Marjetič Zemljič, predsednica
Bojana Maravič, namestnica predsednice
Nejc Kolmančič, član
Nevenka Zaviršek, namestnica člana
Irena Predalič, članica
Vid Čeplak Mencin, namestnik članice
Janez Svetek, član
Jože Berdajs, namestnik člana

Simon Virant, tajnik
Karmen Koželj Adamič, namestnica tajnika
Simona Kastelic, namestnica tajnika

Kontakt

UPRAVNA ENOTA GROSUPLJE
TABORSKA CESTA 1
1290 GROSUPLJE

TEL.: 01/781 09 06
E-mail: ovk.4004IvancnaGorica@dvk-rs.si

Člani

Elizabeta Žgajnar, predsednica
dr. Andrejka Miše Glavič, namestnica predsednice
Aleš Tomažin, član
Alena Bajrami Šemsidini, namestnica člana
Milena Strnad, članica
Maja Pirnat, namestnica članice
Žiga Erčulj, član
Tatjana Markelj, namestnica člana

Mojca Strle, tajnica
Maja Škulj, namestnica tajnice
Julija Pajk, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13
1000 LJUBLJANA

TEL.: 01/306 31 53

E-mail: ovk.4005Ljubljana@dvk-rs.si

Člani

Vesna Drvarič, predsednica
Tamara Gliha, namestnica predsednice
Tija Jakič, članica
Jasna Dolinar, namestnica članice
Branka Kocjančič, članica
Mateja Bizjan, namestnica članice
Igor Pigac, član
Marija Omerzel, namestnica člana

Nikolaj Mlakar, tajnik
Ana Rakić, namestnica tajnika
Jasmina Kovačič, namestnica tajnika

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13
1000 LJUBLJANA

TEL: 01/306 31 32

E-mail: ovk.4006Ljubljana@dvk-rs.si

Člani

mag. Dragan Trivič, predsednik
Eva Šekli, namestnica predsednika
Meta Škufca, članica
Mira Ključanin, namestnica članice
Eva Pajtler, članica
Gregor Feist, namestnik članice
Natalija Selšek, članica
Boštjan Furlan, namestnik članice

Senja Kostevc, tajnica
Lea Kralj, namestnica tajnice
Zdenka Jurič, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13
1000 LJUBLJANA

TEL.: 01/306 31 62

E-mail: ovk.4007Ljubljana@dvk-rs.si

Člani

mag. Andreja Sedej Grčar, predsednica
mag. Ana Testen, namestnica predsednice
Rok Hodej, član
Aleš Kardelj, namestnik člana
Sandra Letica Pavčič, članica
Janko Belin, namestnik članice
Janez Novljan, član
Jasmina Vehar, namestnica člana

Lara Valič, tajnica
Nuša Šetina, namestnica tajnice
Irena Potisek, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  LJUBLJANA
LINHARTOVA CESTA 13
1000 LJUBLJANA

TEL.: 01/306 38 77

E-mail: ovk.4008Ljubljana@dvk-rs.si

Člani

Andreja Simsič, predsednica
Nataša Kosec, namestnica predsednice
Danilo Hovnik, član
Tadej Cmerekar Komar, namestnik člana
Darinka Kovačič, članica
Sara Ana Izak, namestnica članice
Gašper Čižman, član
Ivanka Brezigar, namestnica člana

Marija Remškar, tajnica
Simona Susman, namestnica tajnice
Tatjana Đura, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  LJUBLJANA
LINHARTOVA 13
1000 LJUBLJANA

TEL.: 01/306 31 54

E-mail: ovk.4009Ljubljana@dvk-rs.si

Člani

Deja Kozjek, predsednica
Irena Škulj Gradišar, namestnica predsednice
Dragana Marjanović, članica
Zvonko Keržan, namestnik članice
Simona Kaučič, članica
Mojca Galun, namestnica člana
Terezija Hajdinjak, članica
Maja Komperšek, namestnica članice

Ksenija Česnik, tajnica
Branka Medić, namestnica tajnice
Irena Knez, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  DOMŽALE 
LJUBLJANSKA  CESTA 69
1230 DOMŽALE

TEL.: 01/7210810

E-mail: ovk.4010Domzale1@dvk-rs.si

Člani

Helena Mejač, predsednica
Barbara Kodela Kolar, namestnica predsednice
Matej Zabret, član
Josip Vuk, namestnik člana
Tomaž Deželak, član
Blaž Vodnjov, namestnik člana
Rok Burja, član
Rok Učakar Grašič, namestnik člana

Urška Kališnik Repnik, tajnica
Natalija Križman, namestnica tajnice
Katja Uranič, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA DOMŽALE
LJUBLJANSKA  CESTA 69
1230 DOMŽALE

TEL.: 01/72 10 802

E-mail: ovk.4011Domzale2@dvk-rs.si

Člani

Anita Janjoš, predsednica
Milojka Fatur Jesenko, namestnica predsednice
Urška Arh, članica
Irena Kadunc, namestnica članice
Mateja Erčulj, članica
Robert Piščanc, namestnik članice
Frančiška Rožič Novak, članica
Martina Rojec, namestnica članice

Vesna Gerič, tajnica
Nataša Savernik, namestnica tajnice
Simon Hrovat, namestnik tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA ŠENTJUR
MESTNI TRG 10
3230 ŠENTJUR

TEL.: 03/747 12 10

E-mail: ovk.5001Sentjur@dvk-rs.si

Člani

Polona Kidrič, predsednica
Alja Vrečer, namestnica predsednice
Boštjan Arzenšek, član
Kristjan Guček, namestnik člana
Kristina Korže, članica
Zdenka Vrečko, namestnica članice
Ivan Kukovič, član
Klemen Artnak, namestnik člana

Urška Novak, tajnica
Mojca Završek, namestnica tajnice
Sandra Sivka, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  CELJE
LJUBLJANSKA CESTA 1
3000 CELJE 

TEL.: 03/426 53 62

E-mail: ovk.5002Celje1@dvk-rs.si

Člani

Tjaša Osolnik Bulajić, predsednica
Mateja Kreča, namestnica predsednice
Darja Steiner, članica
Zlatko Leskovšek, namestnik članice
Anton Brecl, član
Darko Radiković, namestnik člana
Karmen Kosem, članica
Ana Pantnar, namestnica članice

Nada Harder, tajnica
Petra Leber, namestnica tajnice
Karmen Strenčan, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  CELJE
LJUBLJANSKA CESTA 1
3000 CELJE

TEL.: 03/426 53 46
E-mail: ovk.5003Celje2@dvk-rs.si

Člani

mag. Ida Dimec, predsednica
mag. Miran Pritekelj, namestnik predsednice
Simona Posinek, članica
Gregor Rozman, namestnik članice
Darja Kaučič, članica
Filip Zule, namestnik članice
Suzana Tajnik, članica
Alojz Kronovšek, namestnik članice

Nataša Rečnik, tajnica
Patricija Zorko, namestnica tajnice
Helena Kostevc, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA ŽALEC
ULICA SAVINJSKE ČETE 5
3310 ŽALEC

TEL.: 03/713 51 01
E-mail: ovk.5004Zalec1@dvk-rs.si

 

Člani

Alenka Jazbinšek Žgank, predsednica
Andrej Horvat, namestnik predsednice
Danica Antloga, članica
Lora Pirmanšek Virant, namestnica članice
Slavica Čehovin, članica
Maja Horvat, namestnica članice
Vilma Tekavc, članica
Nuša Žohar, namestnica članice

Urška Teržan Petrovič, tajnica
Nina Medved, namestnica tajnice
Diana Deželak, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA ŽALEC
ULICA SAVINJSKE ČETE 5
3310 ŽALEC

TEL.: 03/713 51 41
E-mail: ovk.5005Zalec2@dvk-rs.si

Člani

David Špernjak, predsednik
mag. Uroš Rožič, namestnik predsednika
Danilo Basle, član
Andrej Korošec, namestnik člana
Marjan Golavšek, član
Dejan Božič, namestnik člana
Valerija Jerman, članica
Simona Stanter, namestnica članice

Vesna Čanžek Čoklc, tajnica
Monika Turnšek, namestnica tajnice
Julija Tanšek, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA MOZIRJE
ŠMIHELSKA CESTA 2
3330 MOZIRJE

TEL:  03/83 93 390 

E-mail: ovk.5006Mozirje@dvk-rs.si

Člani

Janja Port, predsednica
Marija Krivec, namestnica predsednice
Ivana Žvipelj, članica
Samo Kramer, namestnik članice
Suzana Časl, članica
Andrej Volk, namestnik članice
Anton Glušič, član
Milena Cigale, namestnica člana

Suzana Grudnik, tajnica
Tatjana Purnat, namestnica tajnice
Romana Kovač, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  VELENJE
RUDARSKA CESTA 6A
3320 VELENJE

TEL.: 03 8995 764

E-mail: ovk.5007Velenje1@dvk-rs.si

Člani

Metka Jazbec, predsednica
Marija Mojca Hostnik, namestnica predsednice
Anica Špoljar, članica
Gašper Škarja, namestnik članice
Darinka Vrabič, članica
Ida Podpečan, namestnica članice
Rok Strahovnik, član
Marija Volk, namestnica člana

Bojan Čebul, tajnik
Metka Oder, namestnica tajnika
Zala Rozina, namestnica tajnika
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA VELENJE
RUDARSKA CESTA 6A
3320 VELENJE

TEL.: 03 8995 702

E-mail: ovk.5008Velenje2@dvk-rs.si

Člani

Barbka Zupan Cimperman, predsednica
Borko Obradović, namestnik predsednice
Neža Razbornik, članica
Zdravka Vasiljević Rudonić, namestnica članice
Jasmina Černoša, članica
Mojca Rep, namestnica članice
Mitja Ločičnik, član
Sara Pirnat, namestnica člana

Tanja Kos, tajnica
Sonja Oberč, namestnica tajnice
Mateja Ravnjak, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  SLOVENJ GRADEC
MEŠKOVA ULICA 21
2380 SLOVENJ GRADEC

TEL.:  02/885 05 68

E-mail: ovk.5009SlovenjGradec@dvk-rs.si

Člani

Jernej Praznik, predsednik
Silva Jančič, namestnica predsednika
Adam Vengušt, član
Nina Sečko, namestnica člana
Alenka Krenker, članica
Vladimir Jarh Nikolič, namestnik članice
Sebastjan Slemenik, član
Jernej Mrak, namestnik člana

Mirja Jeseničnik Mernik, tajnica
Matej Blažun, namestnik tajnice
Romana Petronijevič, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  RAVNE NA KOROŠKEM
ČEČOVJE  12A
239O RAVNE NA KOROŠKEM 

TEL.: 02/821 64 56

E-mail: ovk.5010RavneNaKoroskem@dvk-rs.si

Člani

Petra Čas Špenger, predsednica
Simon Došen, namestnik predsednice
Tonja Kos, članica
Irma Rebula, namestnica članice
Matej Pečnik, član
Mojca Tušek, namestnica člana
Lucija Franc Knez, članica
Emilija Ivančič, namestnica članice

Tadeja Gregor Macur, tajnica
Marko Gostenčnik, namestnik tajnice
Kristina Kričej, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  RADLJE OB DRAVI
MARIBORSKA  CESTA 7
2360 RADLJE OB DRAVI

TEL.: 02/887 94 18
E-mail: ovk.5011Radlje@dvk-rs.si

Člani

mag. Karolina Peserl, predsednica
Milena Šteharnik, namestnica predsednice
Zvonko Burja, član
Emerik Neumeister, namestnik člana
Doroteja Gošar, članica
Smilja Črešnik, namestnica članice
Franc Hamler, član
Timotej Pečoler, namestnik člana

Andreja Polanc, tajnica
Marina Gajić, namestnica tajnice
Sabina Ternik, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  ČRNOMELJ
ZADRUŽNA CESTA 16
8340 ČRNOMELJ

TEL.: 07/33 61 081

E-mail: ovk.6001Crnomelj@dvk-rs.si

Člani

Marko Zupanič, predsednik
Maja Pšeničnik, namestnica predsednika
Jana Jerman, članica
Janez Perušič, namestnik članice
Jože Veselič, član
Marko Habjan, namestnik člana
Marija Starih, članica
Tončka Jankovič, namestnica članice

Branko Bahor, tajnik
Janja Pegam, namestnica tajnika
Alenka Horvat, namestnica tajnika
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO
DEFRANCESCHIJEVA ULICA 1
8000 NOVO MESTO

TEL.: 07/393 91 66
 
E-mail: ovk.6002NovoMesto1@dvk-rs.si

Člani

Urška Jordan, predsednica
Eva Pekolj, namestnica predsednice
Dominko Kušljan, član
Helena Brulc, namestnica člana
Aleš Medle, član
Ksenja Lorber, namestnica člana
Katarina Petan, članica
Jože Hrovat, namestnik članice

Zdenka Bajuk, tajnica
Bernarda Gašperin, namestnica tajnice
Jasmina Rudman, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA NOVO MESTO
DEFRANCESCHIJEVA ULICA 1
8000 NOVO MESTO

TEL.: 07/393 91 56

E-mail: ovk.6003NovoMesto2@dvk-rs.si

Člani

Katarina Cvelbar, predsednica
Roman Pulko, namestnik predsednice
Alina Miketič, članica
Ika Habjan, namestnica članice
Simon Judež, član
Blaž Habjan, namestnik člana
Marko Kolenc, član
Robert Strajnar, namestnik člana

Marjan Bajuk, tajnik
Anja Pibernik, namestnica tajnika
Amira Ašič, namestnica tajnika
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA TREBNJE
GOLIEV TRG 5
8210 TREBNJE 

TEL.: 07/348 22 58

E-mail: ovk.6004Trebnje@dvk-rs.si

Člani

Boštjan Kovič, predsednik
Boštjan Sladič, namestnik predsednika
Tanja Zupan, članica
Špela Sila, namestnica članice
Srečko Glušič, član
Miha Duh, namestnik člana
Damjan Koščak, član
Gorazd Gorenc, namestnik člana

Darinka Mlakar Korpar, tajnica
Danica Ahlin, namestnica tajnice
Mojca Špolar Krese, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  BREŽICE
CESTA  PRVIH BORCEV 24A
8250 BREŽICE

TEL.: 07/49 91 570

E-mail: ovk.6005Brezice@dvk-rs.si

Člani

Danijela Knez Molan, predsednica
Tanja Cesar, namestnica predsednice
Igor Lazanski, član
Ena Kumalić, namestnica člana
Tomaž Močan, član
Aljoša Rovan, namestnik člana
Milenka Vranetič, članica
Ivančica Glas, namestnica članice

Monika Volk, tajnica
Petra Pinter, namestnica tajnice
Andrejka Komplet, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA KRŠKO
CESTA KRŠKIH ŽRTEV 14
8270 KRŠKO 

TEL.: 07/498 14 11

E-mail: ovk.6006Krsko@dvk-rs.si

Člani

Bojan Trampuš, predsednik
Nataša Vrečar Zorčič, namestnica predsednika
Olivera Mirković, članica
Katarina Pompe, namestnica članice
Filip Černelč, član
Jakob Gašpir, namestnik člana
Tomaž Petan, član
Petrija Stojanović Škul, namestnica člana

Vida Omerzel, tajnica
Alenka Vrhovšek, namestnica tajnice
Suzana Prah, namestnica tajnice
 

 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA SEVNICA
GLAVNI TRG  19A
8290 SEVNICA

TEL.:  07/81 63 884

E-mail: ovk.6007Sevnica@dvk-rs.si

Člani

Tadeja Predanič, predsednica
Petra Pozderec, namestnica predsednice
Alenka Mirt, članica
Tatjana Povalej, namestnica članice
Sanja Slemenšek, članica
Sašo Jejčič, namestnik članice
Matjaž Traven, član
Vlasta Kuzmički, namestnica člana

Ana Zidar Prah, tajnica
Irena Fišer, namestnica tajnice
Pavla Simončič, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  LAŠKO 
MESTNA ULICA 2
3270 LAŠKO

TEL: 03/73 38 826
E-mail: ovk.6008Lasko@dvk-rs.si

Člani

Sabina Višnjevec, predsednica
Mojca Stropnik, namestnica predsednice
Gorazd Zupanc, član
Marjan Kozmus, namestnik člana
Jožef Seidl, član
Tina Kolar, namestnica člana
Miran Prnaver, član
Stanka Jošt, namestnica člana

Mojca Korošec, tajnica
Cvetka Podlesnik, namestnica tajnice
Tatjana Križnik, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  LITIJA
JEREBOVA ULICA 14
1270 LITIJA

TEL.: 01 8962-346
E-mail: ovk.6009Litija@dvk-rs.si

Člani

Maja Šuštar, predsednica
Marko Godec, namestnik predsednice
Janez Forte, član
Dušan Jovanović, namestnik člana
Filip Fele, član
Branka Ojnik, namestnica člana
Aleš Jurič, član
Marko Slapničar, namestnik člana

Manja Božič, tajnica
Suzy Slapničar, namestnica tajnice
Vera Paradiž, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA TRBOVLJE 
MESTNI  TRG 4
1420 TRBOVLJE

TEL.: 03/56 27 939
E-mail: ovk.6010HrastnikTrbovlje@dvk-rs.si

Člani

Gregor Špajzer, predsednik
Slavko Vran, namestnik predsednika
Janez Vozel, član
Igor Pogačnik, namestnik člana
Mitja Vozel, član
Boris Laharnar, namestnik člana
Simona Jeraj, članica
Natalija Florindo, namestnica članice

Anica Kirn, tajnica
Gregor Klepej, namestnik tajnice
Nina Murn, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA  ZAGORJE OB SAVI
CESTA 9. AVGUSTA 5
1410 ZAGORJE  OB SAVI

TEL.: 03/566 08 38

E-mail: ovk.6011Zagorje@dvk-rs.si

Člani

Tjaša Potparić Janežič, predsednica
Klavdija Bercieri, namestnica predsednice
Tadeja Casagrande, članica
Tea Juratovec, namestnica članice
Alojzij Podmiljšak, član
Janez Jani Majes, namestnik člana
Jelena Jerin, članica
Janez Lipec, namestnik članice

Bojana Pečnik, tajnica
Angela Leskovšek, namestnica tajnice
Simona Zupan, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA ŠMARJE PRI JELŠAH 
AŠKERČEV TRG 11 
3240 ŠMARJE PRI JELŠAH   

TEL.: 03/817 17 28

E-mail: ovk.7001SmarjePriJelsah@dvk-rs.si

Člani

Judita Bjelovučić Černoša, predsednica
Simona Dobnik, namestnica predsednice
Denis Bevc, član
Katja Turnšek Sambolić, namestnica člana
Benja Krulec Vidovič, članica
Mojca Kunst, namestnica članice
Leonida Došler, članica
Dean Kokot, namestnik člana

Mateja Zorin, tajnica
Nataša Užmah Samec, namestnica tajnice
Radojka Mesiček, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA SLOVENSKA BISTRICA 
VOŠNJAKOVA ULICA 10
2310 SLOVENSKA BISTRICA

TEL.: 02/805 55 56
 
E-mail: ovk.7002SlovenskaBistrica@dvk-rs.si

Člani

mag. Metka Kramberger Wherry, predsednica
Branka Doberšek-Keršič, namestnica predsednice
Luka Zorko, član
Samo Šift, namestnik člana
Dejan Košir, član
Matej Frešer, namestnik člana
Borut Košič, član
Karina Šuntner, namestnica člana

Matjaž Kolman, tajnik
Anita Šeško, namestnica tajnika
Mihaela Trdin, namestnica tajnika
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA SLOVENSKE KONJICE 
STARI TRG 29
3210   SLOVENSKE KONJICE 

TEL.: 03/758 01 58 

E-mail: ovk.7003SlovenskeKonjice@dvk-rs.si

Člani

Lidija Zidanšek, predsednica
Antonija Matevžič, namestnica predsednice
Tadej Hren, član
Monika Iršič, namestnica člana
Damjan Pušnik, član
Ana Cerjak, namestnica člana
Lucija Sešel, članica
Mojca Repnik, namestnica članice

Franja Falnoga, tajnica
Jasna Kvas, namestnica tajnice
Lidija Padežnik, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA RUŠE
MARIBORSKA CESTA 31  
2342 RUŠE

TEL.: 02 669 06 71
TEL.: 02 699 06 76

E-mail: ovk.7004Ruse@dvk-rs.si

Člani

Sonja Krajnc, predsednica
Slavko Vesenjak, namestnik predsednice
Helga Šauperl, članica
Branko Muršič, namestnik članice
Milan Fras, član
Lidija Bolčina, namestnica člana
Slavko Žižek, član
Dragica Jesenek, namestnica člana

Alenka Jesenek, tajnica
Manica Amon, namestnica tajnice
Alenka Pintarič, namestnica tajnice

 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA MARIBOR 
ULICA HEROJA STANETA 1
2000 MARIBOR

TEL.: 02/22 08 463

E-mail: ovk.7005Maribor1@dvk-rs.si

Člani

Senada Baltić, predsednica
Andreja Lukeš, namestnica predsednice
Irena Španinger, članica
Lidija Dumanič, namestnica članice
Izidor Jelenc, član
Nevenka Vidonja, namestnica člana
Andrej Šauperl, član
Rosana Klančnik, namestnica člana

Doris Fras, tajnica
Ivica Voglar, namestnica tajnice
Majda Petko, namestnica tajnice
 

 

 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA MARIBOR
ULICA HEROJA STANETA 1
2000 MARIBOR

TEL.: 02/22 08 353

E-mail: ovk.7006Maribor2@dvk-rs.si

Člani

Danica Šantl Feguš, predsednica
Mateja Čeh, namestnica predsednice
Teja Lorger, članica
Stanka Vobič, namestnica članice
Tina Cokoja, članica
Mateja Praprotnik Vidonja, namestnica članice
Damir Colnarič, član
Nika Pozeb Kolenc, namestnica člana

Nataša Ulbin, tajnica
Urška Požlep, namestnica tajnice
Vlasta Cafuta, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA MARIBOR
ULICA HEROJA STANETA 1
2000 MARIBOR

TEL.: 02/22 08 491 

E-mail: ovk.7007Maribor3@dvk-rs.si

Člani

Danila Dobčnik Šošterič, predsednica
Suzana Gril, namestnica predsednice
Jasna Blejc, članica
Aleksandra Kalacun Škorjanc, namestnica članice
Darka Pernek Arnuš, članica
Nedeljko Krljić, namestnik članice
Janko Hauptman, član
Tjaša Simonič, namestnica člana

Barbara Fras, tajnica
Jadranka Peklar, namestnica tajnice
Gašper Kangler, namestnik tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA MARIBOR
UL. HEROJA STANETA 1
2000 MARIBOR

TEL.:02/22 08 485

E-mail: ovk.7008Maribor4@dvk-rs.si

Člani

mag. Mirjana Horvat Pogorelec, predsednica
mag. Tjaša Bečela Hölbl, namestnica predsednice
Nataša Reich, članica
Sara Šešerko, namestnica članice
Ksenija Vaš, članica
Marko Glembaj, namestnik članice
Jože Čonč, član
Zdenka Hren, namestnica člana

Tina Sterguljc, tajnica
Mojca Vesnicer, namestnica tajnice
Alenka Kleindienst, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA MARIBOR
ULICA HEROJA STANETA 1
2000 MARIBOR

TEL.: 02/ 2208 362

E-mail: ovk.7009Maribor5@dvk-rs.si

Člani

Nevenka Đebi, predsednica
Maja Damevska, namestnica predsednika
Jure Marin, član
Maja Dobnik, namestnica člana
Renato Škerbinc, član
Gregor Hrovatin, namestnik člana
Drago Jerič, član
Sonja Sep, namestnica člana

Marjana Fras Zorec, tajnica
Tatjana Dolinšek, namestnica tajnice
Tina Toplek, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA MARIBOR
ULICA HEROJA STANETA 1 
2000 MARIBOR  

TEL.: 02/22 08 418

E-mail: ovk.7010Maribor6@dvk-rs.si

Člani

Denis Herič, predsednik
Andreja Rakuša, namestnica predsednika
Nina Gutić Slana, članica
Majda Ivnik, namestnica članice
Vladimir Kodrič, član
Katja Šketa Javornik, namestnica člana
Barbara Pajk, članica
Vida Kočevar, namestnica članice

Janja Klenovšek, tajnica
Renata Šmigoc, namestnica tajnice
Igor Gole, namestnik tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA MARIBOR 
ULICA HEROJA STANETA 1
2000 MARIBOR

TEL.: 02/220 83 63 

E-mail: ovk.7011Maribor7@dvk-rs.si

Člani

mag. Tomaž Rudi Klenovšek, predsednik
Jure Krajnc, namestnik predsednika
Srečko Lešnik, član
Boris Potrč, namestnik člana
Jože Šabeder, član
Miha Frangež, namestnik člana
Jernej Luketič, član
Martina Cvetko Beranič, namestnica člana

Nataša Kolman, tajnica
Marija Fišer, namestnica tajnice
Ružica Novak, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LENDAVA
TRG LJUDSKE PRAVICE 5
9220 LENDAVA

TEL: 02/57 73 624

E-mail: ovk.8001Lendava@dvk-rs.si

Člani

Bojan Bočkorec, predsednik
Mirela Bertalanič, namestnica predsednika
Sven Sarjaš, član
Timea Gönc, namestnica člana
Anica Hozjan, članica
Jožica Brižnik, namestnica članice
Jožef Hozjan, član
Anton Radman, namestnik člana

Aleksandra Horvat, tajnica
Atilla Nemet, namestnik tajnice
Aleksandra Kopinja, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA ORMOŽ
PTUJSKA CESTA 6
2270 ORMOŽ

TEL: 02/741 54 07

E-mail: ovk.8002Ormoz@dvk-rs.si

Člani

Marija Krajnc, predsednica
Erika Masten Toplak, namestnica predsednice
Nataša Bodanec Rajh, članica
Zlatko Klemenčič, namestnik članice
Andrej Horvat, član
Nenad Cekić, namestnik člana
Jasna Trstenjak, članica
Stanislava Kosi, namestnica članice

Boško Miličković, tajnik
Alen Simonič, namestnik tajnika
Aljoša Kokl, namestnik tajnika
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LJUTOMER
VRAZOVA ULICA 1
9240 LJUTOMER

TEL: 02/584 94 21

E-mail: ovk.8003Ljutomer@dvk-rs.si

Člani


Vlasta Osterc Kuhanec, predsednica
Boris Kolmanič, namestnik predsednice
Jožef Makoter, član
Ciril Magdič, namestnik člana
Lenart Barat, član
Janez Brumen, namestnik člana
Marjan Novak, član
Nina Kristl, namestnica člana

Aleksandra Stamničar Veronik, tajnica
Teo Horvat, namestnik tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA
KARDOŠEVA ULICA 2
9000 MURSKA SOBOTA

TEL: 02/51 31 230
E-mail: ovk.8004MurskaSobota1@dvk-rs.si

Člani

Stanislav Jug, predsednik
Sonja Horvat Kustec, namestnica predsednika
Mitja Horvat, član
Mitja Crnkovič, namestnik člana
Marijan Klement, član
Ernest Hari, namestnik člana
Danijela Kuhar Kalamar, članica
Štefan Kodila, namestnik članice

Nataša Kuzma Koltaj, tajnica
Tadej Zorko, namestnik tajnice
Matej Jeneš, namestnik tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA
KARDOŠEVA ULICA 2
9000 MURSKA SOBOTA

TEL: 02/513 12 46

E-mail: ovk.8005MurskaSobota2@dvk-rs.si

Člani

Natalija Goldinskij Husar, predsednica
Stanislav Žižek, namestnik predsednice
Jure Lang, član
Zoran Hoblaj, namestnik člana
Jernej Kuzmič, član
Lara Štrokaj, namestnica člana
Martina Perša, članica
Boštjan Berlak, namestnik članice

Nataša Farič Gomboc, tajnica
Danijel Lovenjak, namestnik tajnice
Natalija Kos Vöröš, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA GORNJA RADGONA
PARTIZANSKA CESTA 13
9250 GORNJA RADGONA

TEL: 02/564 38 50

E-mail: ovk.8006GornjaRadgona@dvk-rs.si

Člani

Mirjana Klobasa, predsednica
Adrijana Stare, namestnica predsednice
Toni Žitek, član
Miran Dokl, namestnik člana
Marija Murg, članica
Marjan Neuvirt, namestnik članice
Vesna Kotnik Kajdič, članica
Polonca Žalman, namestnica članice

Matija Gomboc, tajnik
Franc Hofman, namestnik tajnika
Matej Hajdinjak, namestnik tajnika
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA LENART
TRG OSVOBODITVE 7
2230 LENART V SLOVENSKIH GORICAH

TEL: 02/729 15 21
E-mail: ovk.8007Lenart@dvk-rs.si

Člani

Milena Hebar, predsednica
mag. Nika Brumen, namestnica predsednice
Jožica Krajner, članica
Rastko Hafner, namestnik članice
Ksenija Ilich, članica
Branko Harl, namestnik članice
Anita Robič, članica
Avgust Zavernik, namestnik članice

Jožica Maurič, tajnica
Jožef Kraner, namestnik tajnice
Jernej Španinger, namestnik tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA PESNICA
PESNICA PRI MARIBORU 43A
2211 PESNICA PRI MARIBORU

TEL: 02 654 23 04
TEL: 02 654 23 50

E-mail: ovk.8008Pesnica@dvk-rs.si

Člani

Ksenija Lorenčič, predsednica
Katja Kolarič, namestnica predsednice
Aleš Rojko, član
Ivan Šabeder, namestnik člana
Peter Kramberger, član
Bojan Javornik, namestnik člana
Karina Lorenčič, članica
Monika Buser, namestnica članice

Jožefa Fridl, tajnica
Petra Golob, namestnica tajnice
Mojca Filipič, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA PTUJ
SLOMŠKOVA ULICA 10
2250 PTUJ

TEL:  02/798 01 50

E-mail: ovk.8009Ptuj1@dvk-rs.si

Člani


Simona Čuš Zamuda, predsednica
Rok Selinšek, namestnik predsednice
Tina Cestnik Brezovnik, članica
Denis Kolarič, namestnik članice
Tomi Horvat, član
Črtomir Potočnik, namestnik člana
Karmen Lozinšek, članica
Sabina Cebek, namestnica članice

Špela Breznik, tajnica
Patricija Pšajd, namestnica tajnice
Maja Čeh, namestnica tajnice
 

Kontakt

UPRAVNA ENOTA PTUJ
SLOMŠKOVA ULICA 10
2250 PTUJ

TEL: 02/79 80 188
E-mail: ovk.8010Ptuj2@dvk-rs.si

Člani

Tomaž Neudauer, predsednik
Albina Šmid, namestnica predsednika
Dejan Klasinc, član
Tamara Gajski, namestnica člana
Franjo Rozman, član
Dora Lenart, namestnica člana
Andrej Erbus, član
Andrejka Mulec, namestnica člana

Nataša Verdenik, tajnica
Dušica Frlež, namestnica tajnice
Jasna Horvat, namestnica tajnice

Kontakt

UPRAVNA ENOTA PTUJ
SLOMŠKOVA ULICA 10
2250 PTUJ

TEL: 02/798 01 22

E-mail: ovk.8011Ptuj3@dvk-rs.si

Člani

Marta Kokol, predsednica
Maja Habjanič, namestnica predsednice
Aljaž Jurič, član
Jadranko Školnik, namestnik člana
Matjaž Klasinc, član
Staša Dabič Perica, namestnica člana
Dušan Pernek, član
Štefanija Majhen, namestnica člana

Alenka Pihler, tajnica
Sonja Kokol, namestnica tajnice
Irena Biškup, namestnica tajnice