Celostna grafična podoba

Celostna grafična podoba Državne volilne komisije opredeljuje načine in pogoje uporabe le-te.
Za vsa morebitna dodatna vprašanja vezana za uporabo celostne grafične podobe se obrnite na direktorja Državne volilne komisije, dusan.vucko@dvk-rs.si.