KAKO POSTANEM ČLAN/ICA VOLILNEGA ODBORA?

Član volilnega odbora lahko postane vsak državljan z volilno pravico (polnoleten), ki ima stalno prebivališče na območju volilnega okraja, in sicer na predlog politične stranke ali lokalne skupnosti. Člane volilnega odbora imenuje pristojna okrajna volilna komisija.

Za sodelovanje v volilnem odboru se posameznik ne more prijaviti sam, pač pa ga mora v imenovanje okrajni volilni komisiji predlagati politična stranka ali lokalna skupnost.

Član volilnega odbora mora imeti stalno prebivališče na območju okraja. Član volilnega odbora ne more biti oseba, ki je kandidat, predstavnik kandidata ali njegov zaupnik.

Soglasje za člana volilnega odbora je treba oddati okrajni volilni komisiji (po e-pošti, osebno ali po pošti).

Kontakti okrajnih volilnih komisij so objavljeni tukaj:
https://www.dvk-rs.si/kontakti/ovk-kontakti/

Obrazec »Soglasje kandidata za člana volilnega odbora« je dostopen tukaj:
https://www.dvk-rs.si/fileadmin/user_upload/OBRAZEC_Soglasje_kandidata_za_clana_volilnega_odbora.pdf