38. SEJA

V torek, 16. avgusta 2022, ob 13. uri je sklicana 38. seja Državne volilne komisije (na sedežu Državne volilne komisije, Ljubljana, Slovenska cesta 54/IV, sejna soba).

Na dnevnem redu je med drugim predlog rokovnika volilnih opravil za izvedbo volitev predsednika republike, predlog navodila volilnim komisijam, volilnim odborom na diplomatsko-konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini in Službi DVK, predlog navodila za delo volilnih odborov, predlog sklepa o določitvi oblike in vsebine glasovnice za volitve predsednika republike, predlog sklepa o uporabi in določitvi vsebine uradne prazne glasovnice za volitve predsednika republike, predlog sklepa o določitvi volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih, predlog pravil o postopku izvedbe žreba za določitev vrstnega reda kandidatur na volitvah predsednika republike, predlog javne objave seznama kandidatur na volitvah predsednika republike itd.

Sklic in gradivo je v priponki.