43. SEJA

Državna volilna komisija bo v sredo, 5. oktobra 2022, na 43. redni seji, ki bo opravljena na dopisni način, sprejela odločitev glede načina vlaganja kandidatur za člane državnega sveta in seznanov izvoljenih predstavnikov v volilno telo (elektorjev).