48. SEJA

V četrtek, 3. novembra 2022, je ob 12. uri sklicana 48. redna seja Državne volilne komisije.

Na dnevnem redu je odločanje o vloženih seznamih izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov funkcionalnih interesov in o kandidaturah za člane državnega sveta, predlog sklepov o imenovanju članov volilnih odborov na diplomatsko-konzularnih predstavništvih za ponovno glasovanje na predsedniških volitvah ter predlog zapisnika o ugotovitvi končnega izida glasovanja v prvem krogu predsedniških volitev.