49. SEJA

V ponedeljek, 7. 11. 2022, ob 14. uri je sklicana 49. seja Državne volilne komisije.

Na dnevnem redu seje je med drugim predlog navodila za delo volilnih odborov na glasovanju o treh zakonodajnih referendumih, predlog navodila okrajnim volilnim komisijam glede upoštevanja strokovnih usmeritev NIJZ pri izvedbi glasovanja o treh zakonodajnih referendumih in volilnim odborom za glasovanje na domu, predlog sklepa o izdaji akreditacij predstavnikom Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope za opazovanje lokalnih volitev ter predlog javnega poziva za imenovanje predsednikov in članov volilnih komisij volilnih enot in okrajnih volilnih komisij ter njihovih namestnikov (za mandat 2023 - 2027).

Sklic in gradivo v priponki.