55. SEJA

Dne 3.1 2023 je sklicana 55. dopisna seja Državne volilne komisije, na katere bodo članice in člani glasovali o predlogu sklepa o ugotovitvi pravice do opravljanja mandata poslanca Državnega zbora RS za preostanek mandatne dobe namesto poslanca Janeza Magyarja.