56. SEJA

V četrtek, 19. januarja 2023, ob 14. uri je sklicana 56. seja Državne volilne komisije.


Na dnevnem redu so predlogi sklepov o imenovanju predsednikov in članov volilnih komisij ter njihovih namestnikov ter predlogi sklepov o imenovanju tajnikov volilnih komisij ter njihovih namestnikov.