57. SEJA

V četrtek, 2. marca 2023, je ob 14. uri sklicana 57. seja Državne volilne komisije.

Na dnevnem redu so predlogi sklepov o imenovanju predsednikov in članov volilnih komisij ter njihovih namestnikov ter predlogi sklepov o imenovanju tajnikov volilnih komisij ter njihovih namestnikov.