59. SEJA

V četrtek, 11. maja 2023, ob 13. uri je sklicana 59. redna seja Državne volilne komisije, na kateri bodo članice in člani odločali o razpisu ponovnih volitev člana državnega sveta – predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje kulture in športa.

DVK bo o razpisu ponovnih volitev odločala na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS z dne 19. 4. 2023. Ustavno sodišče je ugodilo pritožbi društva nevladnih organizacij in posameznikov na področju kulture Asociacija in odločilo, da se razveljavijo volitve člana Državnega sveta – predstavnika za področje kulture in športa v delu, ki se nanaša na končno glasovanje. Kot je odločilo ustavno sodišče, mora DVK v osmih dneh od prejetja odločbe ustavnega sodišča razpisati ponovne volitve in odlok o razpisu objaviti v uradnem listu.

Iz odločbe ustavnega sodišča izhaja, da je bila kandidatura Tomaža Horvata za člana državnega sveta – predstavnika za področje kulture in športa nezakonita, saj kandidat ne izpolnjuje zakonskega pogoja za kandidiranje in zato ne more biti član državnega sveta. Kot je ugotovilo ustavno sodišče, kandidat, ki so ga predlagale Zveza nogometnih trenerjev Slovenije, Nogometna zveza Slovenije in Zveza nogometnih sodnikov Slovenije, dejavnosti na področju športa ne opravlja poklicno, temveč prostočasno, zato njegova kandidatura ne izpolnjuje zakonskega pogoja poklicnega opravljanja dejavnosti.

Ustavno sodišče je z omenjeno odločbo zaradi ugotovljene nezakonitosti izločilo kandidaturo Tomaža Horvata in Državni volilni komisiji odredilo razpis ponovnih volitev člana državnega sveta – predstavnika za področje kulture in športa. 

V priponkah sta sklic 59. seje DVK in odločba ustavnega sodišča.