60. SEJA

V četrtek, 8. junija 2023, ob 14. uri bo 60. redna seja Državne volilne komisije, na kateri bodo članice in člani obravnavali zapisnik o ugotovitvi končnega izida ponovnih volitev člana državnega sveta – predstavnika negospodarskih dejavnosti za področje kulture in športa.

Državna volilna komisija (DVK) je ponovne volitve člana državnega sveta za področje kulture in športa razpisala na podlagi odločbe Ustavnega sodišča RS, ki je volitve državnega svetnika - predstavnika na področju kulture in športa razveljavilo v delu, ki se nanaša na končno glasovanje. 

Elektorji so 31. maja 2023 na volilnem zboru glasovali o ostalih štirih kandidatih, katerih kandidature niso bile izpodbijane in jih ustavno sodišče ni izločilo, in sicer o Borutu Pelku, Zoranu Pozniču, Tomažu Simetingerju in Luki Steinerju. Na ponovnih volitvah člana državnega sveta - predstavnika za področje kulture in športa je največ glasov elektorjev prejel Luka Steiner.