62. SEJA

Sklicana je 62. dopisna seja Državne volilne komisije, na kateri bodo članice in člani odločali o predlogih sklepov o ugotovitvi pravice do opravljanja funkcije nadomestnih poslancev zaradi odstopa poslancev Martina Marzidovška in Dejana Zavca.

Dopisna seja bo trajala do torka, 19. septembra 2023, do 12. ure.