70. SEJA

Sklicana je 70. dopisna seja Državne volilne komisije, ki bo potekala na dopisni način. Glasovanje bo potekalo do petka, 8. marca 2024, do 10. ure.

Na dnevnem redu seje je predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju namestnice predsednice OVK 5001 Šentjur.