71. SEJA

V torek, 12. 3. 2024, je bila sklicana 71. seja Državne volilne komisije, ki bo opravljena na dopisni način.

Glasovanje traja do srede, 13. 3. 2024, do 11. ure.

Na dnevnem redu seje so predlogi sklepov o razrešitvah in imenovanju tajnikov in namestnikov tajnikov volilnih komisij, ki imajo sedež na UE Ljubljana.