82. SEJA

V sredo, 12. junija 2024, je bila sklicana 82. seja Državne volilne komisije, ki bo opravljena na dopisni način. Glasovanje poteka do četrtka, 13. junija 2024, do 10. ure.

Na dnevnem redu je predlog dopolnitve navodil o delu volilnih komisij za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in posvetovalnih referendumov, ki so bili 9. junija 2024, in sicer glede vnosa izidov glasovanj v informacijski sistem isDVK, ter predlog dogovora o imenovanju volilnega odbora za ugotavljanje izida volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in posvetovalnih referendumov, ki so bili 9. junija 2024, na voliščih na sedežih diplomatsko-konzularnih predstavništev Slovenije v tujini in po pošti iz tujine.