16. SEJA DRŽAVNE VOLILNE KOMISIJE

Objavljamo vabilo in gradivo za 16. sejo Državne volilne komisije, ki bo v četrtek, 10. 2. 2022 ob 13 uri. Seja bo v Protokolarnem objektu Brdo pri Kranju.