2. FEBRUAR 2023 – SVETOVNI DAN VOLITEV

Svobodne in poštene volitve so osnovni steber demokracije. Načela demokratičnih volitev so vključena v mednarodne pogodbe, nacionalne ustave in zakone. Deklaracija Združenih narodov o človekovih pravicah je volilno pravico razglasila za osnovno človekovo pravico leta 1948. Vzpostavitev splošne in enake volilne pravice ter neposrednega in tajnega glasovanja je pomembna vrednota tako za človeštvo, kot tudi za slehernega državljana. Volitve so nujno sredstvo za preverjanje državne oblasti, ki zagotavlja, da parlamenti in vlade služijo interesom tako družbe kot posameznika.

Slovenija je v skladu z Ustavo RS demokratična republika, v kateri ima oblast ljudstvo. Državljanke in državljani jo izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno. V skladu s sodobnimi načeli volilnih sistemov tudi v Sloveniji veljajo načela splošne in enake volilne pravice, neposrednih volitev ter tajnosti glasovanja. Vse to omogoča izvedbo zakonitih in transparentnih volitev.

Poštena in transparentna izvedba volitev, preprečevanje goljufij in zagotavljanje pravnih sredstev so zelo pomembne naloge volilnih organov. Politične in družbene vrednote so lahko uresničene le, če je legitimnost volitev nedvomna. V skladu s tem morajo volilni organi svoje delo opravljati nepristransko.

Volilna udeležba je pomemben pokazatelj vključenosti državljanov v upravljanje oziroma odločanje v državi. Visoka stopnja volilne udeležbe je pogosto znak vitalnosti demokracije in legitimnosti sistema ter zagotovo daje večjo legitimnost izvoljenim predstavnikom, krepi demokracijo in vnaša zaupanje v demokratični sistem. Zato je pomembno krepiti pomen participacije na volitvah in spodbujati volilno udeležbo tudi z izobraževanjem volivk in volivcev, zlasti mladih, v smislu zavedanja o nujnosti njihovega angažiranja pri upravljanju in odločanju o skupnih zadevah.

Ena od priložnosti, ko velja opozoriti na pomen volitev in spodbujati kulturo demokracije, je tudi prvi četrtek v februarju, ki velja kot dan obeležitve svetovnega dneva volitev (večina mednarodnih sporazumov s področja volitev je bila namreč podpisana na ta datum oz. v začetku februarja). 

Državna volilna komisija ob t. i. svetovnem dnevu volitev čestita vsem predsednicam in predsednikom ter članicam in članom volilnih organov in njihovim namestnikom, kot tudi drugim institucijam, ki neposredno ali posredno sodelujejo v volilnih postopkih. Tudi v prihodnje si bomo vsi skupaj prizadevali za izvedbo transparentnih in zakonitih volitev, kot tudi za izboljšanje volilnih postopkov, da bi volivkam in volivcem zagotovili nemoteno uresničevanje volilne pravice.