67. SEJA DVK

V torek, 13, februarja 2024, je ob 13. uri sklicana 67. seja Državne volilne komisije.

Na dnevnem redu seje je primopredajno poročilo nekdanjega direktorja Službe DVK in aktualna problematika v zvezi z izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, poleg tega pa tudi sklepi o razrešitvah in imenovanjih predsednikov in članov okrajnih volilnih komisij ter tajnikov in njihovih namestnikov.