DVK NA DOPISNI SEJI O NAČINU VLAGANJA KANDIDATUR ZA VOLITVE V DRŽAVNI SVET

Državna volilna komisija je 5. oktobra na dopisni seji v zvezi z volitvami v državni svet sprejela odločitev, da morajo interesne organizacije oziroma lokalne skupnosti kandidature z osebnimi podatki in pisnimi soglasji kandidatov ter seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo predložiti neposredno pristojni volilni komisiji. Dokumentacijo morajo predložiti neposredno  in ne po pošti ali elektronski pošti.

Rok za vlaganje dokumentacije, ki jo morajo predstavniki lokalnih skupnosti vložiti neposredno pri volilnih komisijah volilnih enot in se nanaša na volitve za člane državnega sveta – predstavnike lokalnih interesov, se izteče v nedeljo, 23. oktobra. Rok za vlaganje dokumentacije za volitve za člane državnega sveta – predstavnike funkcionalnih interesov, pa se izteče v ponedeljek, 24. oktobra 2022. Interesne organizacije morajo seznam izvoljenih predstavnikov v volilno telo in kandidature vložiti neposredno na sedežu DVK.

Volitve v državni svet bodo 23. novembra (za člane državnega sveta – predstavnike lokalnih interesov) in 24. novembra (za člane državnega sveta – predstavnike funkcionalnih interesov).

V skladu s sodbo Vrhovnega sodišča RS (št. Uv 8/2017 z dne 19. 11. 2017) in z dosedanjimi odločitvami Ustavnega sodišča RS za vse volitve, torej tudi za volitve v državni svet, velja, da je postopek potrjevanja seznama predstavnikov v volilno telo del postopka kandidiranja. To pomeni, da se seznam predstavnikov v volilno telo vlaga neposredno pri pristojnih organih (in torej ne po pošti ali po elektronski pošti).