DVK O ELEKTORJIH IN KANDIDATIH ZA PREDSTAVNIKE FUNKCIONALNIH INTERESOV NA VOLITVAH V DRŽAVNI SVET

Državna volilna komisija (DVK) je 3. novembra 2022 na 48. seji določila sezname izvoljenih predstavnikov v volilno telo za volitve predstavnikov funkcionalnih interesov in kandidature za člane državnega sveta – predstavnike funkcionalnih interesov. Predvidoma 8. novembra bo predsednik DVK sklical volilne zbore volilnih teles za izvolitev predstavnikov funkcionalnih interesov v državni svet. Volilni zbori za izvolitev predstavnikov lokalnih interesov bodo 23. novembra, za izvolitev predstavnikov funkcionalnih interesov pa 24. novembra.

Državna volilna komisija je sprejela tudi zapisnik o ugotovitvi končnega izida glasovanja v prvem krogu volitev predsednika republike, ki je bilo 23. oktobra 2022. 

Več v priloženem sporočilu za javnost.