DVK O SOČASNI IZVEDBI EVROPSKIH VOLITEV IN REFERENDUMOV

Državna volilna komisija se je 28. marca 2024 na 73. seji seznanila s potekom priprav na izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 9. junija 2024. Priprave so v polnem teku, volilna opravila se izvajajo v skladu z rokovnikom, večjih težav ni, določene izzive, s katerimi se soočamo, pa uspešno sproti rešujemo, je članicam in članom pojasnil direktor službe DVK Igor Zorčič.

Napovedi o morebitni istočasni izvedbi posvetovalnih referendumov skupaj z volitvami predstavljajo določeno zagato, saj dobavitelji volilnega gradiva opozarjajo, da zaradi izjemno kratkih časovnih rokov v primeru razpisa referendumov ne bodo mogli pravočasno zagotoviti zadostnih količin papirja za tiskanje glasovnic, javne objave ipd. Trenutni dobavitelj je Službo DVK opozoril, da bi morali količine za tisk gradiva za referendume sporočiti že sedaj, da bi lahko referendume izvedli nemoteno.

DVK bo v primeru hkratne izvedbe evropskih volitev in referendumov vsa referendumska opravila izvedla v skladu z zakonodajo in predpisi, vendar bo najverjetneje primorana iskati material za volilno gradivo pri različnih dobaviteljih. »To sporočilo seje DVK naj bo zato v premislek vsem odločevalcem, ki razmišljajo o izvedbi enega ali celo več referendumov na isti dan, ko bodo potekale evropske volitve,« je med drugim poudaril Zorčič.

Članice in člani so opravili tudi razpravo o izvedbi predčasnega glasovanja na volitvah v Evropski parlament, ki bo za volivce v Ljubljani organizirano na Gospodarskem razstavišču. V zvezi s tem so se v javnosti pojavili določeni dvomi glede nezadostnega varovanja volilnih skrinjic v dneh, ko poteka predčasno glasovanje. Do prihodnje seje bo Služba DVK zato opravila poizvedbo o nakupu dodatnih zaščitnih nalepk za pečatenje volilnih skrinjic na vseh voliščih za predčasno glasovanje in o dodatnem varovanju ali namestitvi dodatne kamere na Gospodarskem razstavišču v prostoru, kjer se hranijo volilne skrinjice s predčasnega glasovanja.

Do naslednje seje bo Služba DVK pridobila informacije o uresničitvi sklepa o posebnih pripomočkih za glasovanje (šablonah) za slepe in slabovidne volivce v brajici, ki ga je DVK sprejela leta 2022. Trenutni dobavitelj volilnega gradiva je sporočil, da teh šablon ne bo mogel zagotoviti, zato je treba poiskati drugega dobavitelja. Slepim in slabovidnim volivcem želimo namreč zagotoviti, da bo zapis zaporedne številke kandidatov na glasovnici na šabloni tudi v Braillovi pisavi.

Na seji so se člani DVK dotaknili tudi težav, do katerih bi lahko prišlo v primeru, če bodo na glasovnici tudi kandidatne liste z izjemno dolgimi imeni političnih strank. Prostor na glasovnici za ime liste kandidatov je namreč omejen, saj je velikost glasovnice določena s sklepom DVK. Na eni od prihodnjih sej pa bo DVK opravila tudi razpravo o ukinjanju volišč. Od leta 2011 do leta 2022 je bilo namreč na območju celotne države  ukinjenih več kot 400 volišč, zato je DVK okrajne volilne komisije v navodilih o izvedbi volilnih opravil že opozorila, naj volišč ne ukinjajo.