DVK O UKREPIH ZA PREPREČEVANJE ŠIRJENJA OKUŽB S KORONAVIRUSOM NA VOLIŠČIH

Državna volilna komisija (DVK) je na 44. seji, v četrtek, 13. oktobra, z namenom preprečevanja širjenja okužb s koronavirusom sprejela navodila, ki jih morajo okrajne volilne komisije upoštevati v času izvedbe volitev predsednika republike, ter ukrepe, ki jih morajo ob glasovanju na domu pri volivcih, ki so v izolaciji, upoštevati člani volilnih odborov in volivci.

V skladu s strokovnimi izhodišči in smernicami Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je na voliščih za člane volilnega odbora priporočljiva uporaba ustreznih zaščitnih mask. V primeru, ko se volišče nahaja v zdravstvenem domu, domu za starejše, socialno-varstvenem zavodu ipd., pa je uporaba zaščitnih mask nujna. Pri glasovanju na domu se morajo člani volilnega odbora, ko gre za volivce v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, zaščititi z masko tipa FFP2/KN59 ali FFP3 in upoštevati tudi ostale zaščitne ukrepe (razkuževanje rok), volivci pa morajo uporabljati vsaj kirurške maske tipa IIR.

Člani DVK so na seji med drugim tudi soglašali, da se izda akreditacija za opazovanje predsedniških volitev predstavnikom Nacionalne volilne komisije Republike Koreje.