DVK ODOBRILA VLOGE ZA IZDAJO AKREDITACIJ ZA OPAZOVANJE EVROPSKIH VOLITEV

Državna volilna komisija je 31. maja na 80. dopisni seji odločala o vlogah za akreditacije za opazovanje volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 9. junija 2024. Akreditacije bodo izdane predstavnikom organizacije Transparency International Slovenia, mednarodne organizacije civilne družbe za opazovanje volitev Election-Watch.EU in bolgarske tiskovne agencije BTA.

V skladu s Pravilnikom o merilih, pogojih in postopku za pridobitev akreditacije za opazovanje volitev imajo predstavniki domačih in tujih organizacij, ustanov, združenj in društev ter mednarodnih organizacij, ki se ukvarjajo s področjem volitev, varstvom človekovih pravic, integritete ali izobraževanja, na območju Republike Slovenije pravico opazovati izvedbo volitev in referenduma. Vlogo za izdajo akreditacije, o kateri odloča Državna volilna komisija, je treba oddati najpozneje deset dni pred dnem glasovanja.

Opazovalci imajo enak položaj kot zaupniki in so lahko navzoči pri delu volilnih organov v vseh fazah volilnega postopka. Pred začetkom opazovanja mora opazovalec volilnemu organu dati na vpogled akreditacijo. Opazovalci lahko opazujejo delo volilnih organov in članom volilnih organov zastavljajo vprašanja, pri čemer ne smejo ovirati dela volilnih organov.