DVK POTRDILA DOSLEJ VLOŽENE KANDIDATURE ZA VOLITVE PREDSEDNIKA REPUBLIKE

Državna volilna komisija (DVK) je 22. septembra na 40. seji potrdila vseh pet doslej vloženih kandidatur za volitve predsednika republike (Gregor Bezenšek ml., Janez Cigler Kralj, Vladimir Prebilič, Anže Logar in Nataša Pirc Musar). O morebitnih novih predlogih kandidatur bo komisija odločala prihodnji četrtek, 29. septembra. Do vključno 3. oktobra imajo kandidati možnost umika soglasja h kandidaturi. Žreb vrstnega reda kandidatur pa bo DVK izvedla v torek, 4. oktobra, ob 11. uri. S tem bo tudi določila seznam kandidatur, ki bo nato javno objavljen in upoštevan na glasovnici.

Člani DVK so na seji med drugim odločili, da je četrtek, 13. oktober, skrajni rok, do katerega lahko volivke in volivci, ki bodo v času morebitnega drugega kroga glasovanja na volitvah predsednika republike začasno v tujini, oddajo vlogo za glasovanje po pošti v tujini ali na diplomatsko-konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini. Rok za oddajo vlog za glasovanje po pošti iz tujine ali na DKP v prvem krogu volitev pa se izteče 22. septembra opolnoči.

DVK je sprejela tudi navodila za delo volilnih odborov na lokalnih volitvah 2022 in dopolnitve rokovnika volilnih opravil za izvedbo lokalnih volitev, ki se nanašajo na posebno volilno pravico pripadnikov narodnih skupnosti. Poleg tega so člani DVK danes imenovali volilne odbore na 30 diplomatsko konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini, kjer bodo 23. oktobra vzpostavljena volišča za glasovanje na volitvah predsednika republike.

V zvezi z izvedbo glasovanja slepih in slabovidnih je DVK sklenila, da bo pripomoček za glasovanje slepih (t. i. šablona) na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo leta 2024, nadgrajen na način, da bo zapis zaporedne številke kandidatov na glasovnici v brajici, ostalo besedilo pa v povečanem tisku.