DVK POZDRAVLJA ODLOČITEV O NAPOTITVI MISIJE OVSE ZA OCENJEVANJE VOLITEV

V Državni volilni komisiji pozdravljamo odločitev Urada OVSE za demokratične institucije in človekove pravice, da na aprilske državnozborske volitve napoti misijo za ocenjevanje volitev. Misijo bo sestavljalo več strokovnjakov, ki bodo v Slovenijo predvidoma prispeli 12. aprila. Njihova ključna naloga bo preučiti posamezne elemente volilnega procesa oz. različne vidike priprav na izvedbo volitev.

Predstavniki Misije Urada za demokratične institucije in človekove pravice (ODIHR) za ocenjevanje potreb so se februarja ob obisku v Sloveniji srečali s predstavniki različnih ministrstev, sodišč, varuhom človekovih pravic, parlamentarnimi političnimi strankami, civilno družbo, mediji in nekaterimi drugimi sogovorniki, med drugim tudi z vodstvom Državne volilne komisije. Po končanem obisku je urad pripravil poročilo misije za oceno potreb glede aprilskih državnozborskih volitev v Sloveniji, v katerem med drugim priporoča napotitev misije za ocenjevanje aprilskih državnozborskih volitev.

Iz omenjenega poročila izhaja, da v Misiji ODIHR za ocenjevanje potreb načeloma zaupajo v volilno zakonodajo ter v strokovnost, neodvisnost in nepristranskost pristojnih volilnih organov. Vendar pa se jim zdi smiselna nadaljnja ocena določenih drugih vidikov volilnega procesa, zlasti vodenja volilnih kampanj in preglednosti oz. transparentnosti njihovega financiranja, medijskega poročanja o volitvah in medijskega okolja nasploh. Zato so priporočili napotitev misije za ocenjevanje volitev v Slovenijo.

Več v priponki.