DVK O PRISTOJNOSTI PREDLAGANJA TAJNIKOV VOLILNIH KOMISIJ

Državna volilna komisija se je v torek, 13. februarja 2024, na 67. seji seznanila z aktualno problematiko v zvezi s pripravami na izvedbo junijskih volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Največja težava so v tem trenutku odstopi tajnikov in namestnikov tajnikov 16 volilnih komisij, ki delujejo pod okriljem upravne enote Ljubljana, obenem pa tudi pomanjkanje finančnih sredstev za izvedbo volitev.

Člani DVK so se strinjali, da DVK nima nikakršnih pristojnosti ali pooblastil, da bi lahko kakorkoli posegala v (pre)razporeditev dela zaposlenih na upravni enoti. Zakonska dolžnost načelnikov upravnih enot je, da predlagajo tajnike in njihove namestnike (v skladu s 36. členom Zakona o volitvah v državni zbor). Ministrstvo za javno upravo pa je tisto, ki določa delovanje upravnih enot in načelnikov, ter je pristojno, da od načelnikov zahteva izvrševanje njihovih nalog. Direktor Službe DVK Igor Zorčič se bo v sredo, 14. februarja, sestal z načelnico upravne enote Ljubljana Andrejo Erjavec in ji predstavil stališče DVK.

Za izvedbo volitev v Evropski parlament, ki bodo 9. junija 2024, trenutno v proračunu primanjkuje več kot 920.000 evrov, zato je novi direktor Službe DVK zaprosil za sestanek finančno ministrstvo, vendar zaenkrat še ni odziva.

DVK se je na seji seznanila tudi s primopredajnim poročilom nekdanjega direktorja Službe DVK Dušana Vučka. Poleg tega so članice in člani sprejeli sklepe o razrešitvah in imenovanjih nekaterih predsednikov in članov okrajnih volilnih komisij ter tajnikov volilnih komisij in njihovih namestnikov, pa tudi sklep o spremembi sedežev nekaterih volilnih komisij.