DVK RAZPISALA PONOVNO GLASOVANJE NA VOLITVAH PREDSEDNIKA OZ. PREDSEDNICE REPUBLIKE

Državna volilna komisija (DVK) je na 47. redni seji sprejela več dokumentov za izvedbo ponovnega glasovanja na volitvah predsednika oz. predsednice republike, ki bo 13. novembra 2022, in sicer rokovnik volilnih opravil, besedilo javne objave, sklep o določitvi oblike in vsebine glasovnice in navodila za delo volilnih odborov. Poleg tega je sprejela tudi besedilo javne objave za izvedbo treh zakonodajnih referendumov (o noveli zakona o vladi, noveli zakona o dolgotrajni oskrbi in noveli zakona o RTV Slovenija), ki bodo 27. novembra 2022.

Roki za oddajo vloge za glasovanje po pošti iz tujine ali na diplomatsko-konzularnih predstavništvih za volivke in volivce s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki bodo na dan glasovanja v tujini, so se že iztekli. Volilnim upravičencem s stalnim prebivališčem v tujini pa je bilo volilno gradivo za drugi krog volitev predsednika republike poslano že v prvi polovici septembra, hkrati z volilnim gradivom za prvi krog. V tujini bodo volišča, tako kot v prvem krogu glasovanja, vzpostavljena na 30 veleposlaništvih oz. konzulatih v 26 državah.

Vloge za glasovanje po pošti na območju Slovenije, ki je namenjeno oskrbovancem domov za starejše in volivcem v bolnišnicah ali zaporih, je za drugi krog predsedniških volitev treba oddati najpozneje 2. novembra do 24. ure. Volivci lahko vlogo pošljejo pristojni okrajni volilni komisiji ali pa jo oddajo preko spletnega portala eUprava. Po pošti lahko na enak način glasujejo tudi invalidi in volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s koronavirusom.

Volivke in volivci, ki bodo želeli glasovati na volišču izven okraja svojega stalnega prebivališča, bodo morali to sporočiti okrajni volilni komisiji, kjer so vpisani v volilni imenik, najpozneje 9. novembra 2022 do 24. ure. Na t. i. omnia volišču lahko glasujejo tudi volilni upravičenci s stalnim prebivališčem v tujini, ki bodo na dan glasovanja v Sloveniji, če bodo to najpozneje 9. novembra 2022 do 24. ure sporočili Državni volilni komisiji. Vlogo za glasovanje na volišču omnia je mogoče oddati tudi preko spletnega portala eUprava.

Prav tako se 9. novembra 2022 izteče rok, do katerega bodo morali vlogo za glasovanje v drugem krogu predsedniških volitve oddati volivke in volivci, ki se zaradi bolezni ali odrejene izolacije zaradi okužbe s koronavirusom ne bodo mogli odpraviti na volišče. Vlogo za glasovanje na domu je mogoče oddati pristojni okrajni volilni komisiji (kjer je volivec vpisan v volilni imenik) ali pa preko spletnega portala eUprava.

Predčasno glasovanje v drugem krogu predsedniških volitev bo potekalo v torek, 8. novembra, v sredo, 9. novembra, in v četrtek, 10. novembra, od 7. do 19. ure.

Več v priponki.