DVK SPREJELA POROČILA O KONČNEM IZIDU GLASOVANJA NA TREH ZAKONODAJNIH REFERENDUMIH

Državna volilna komisija (DVK) je 15. decembra 2022 na 54. seji sprejela poročila o ugotovitvi končnega izida glasovanja na zakonodajnih referendumih, ki so bili 27. novembra. Večina volivk in volivcev je glasovala za uveljavitev novel zakonov o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o Radioteleviziji Slovenija.

Na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-J) je glasovalo 708.701 volivcev oziroma 41,83 odstotka vseh volilnih upravičencev. Oddanih je bilo 704.905 veljavnih glasovnic, 3.710 glasovnic (0,52 odstotka) je bilo neveljavnih. Za uveljavitev novele zakona o vladi je glasovalo 399.588 oz. 56,69 odstotka volivcev, proti pa 305.317 oz. 43,31 odstotka volivcev.

Na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah Zakona o dolgotrajni oskrbi (ZDOsk-A) je glasovalo 708.856 volivcev oz. 41,84 odstotka vseh volilnih upravičencev. Oddanih je bilo 708.582 veljavnih in 3.209 (0,45 odstotka) neveljavnih glasovnic. Za uveljavitev novele zakona o dolgotrajni oskrbi je glasovalo 439.376 oz. 62,27 odstotka volivcev, proti pa 266.206 oz. 37,73 odstotka volivcev.

Na zakonodajnem referendumu o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) je glasovalo 709.020 volivcev oz. 41,85 odstotka volilnih upravičencev. Oddanih je bilo 706.619 veljavnih in 2.347 (0,33 odstotka) neveljavnih glasovnic. Za uveljavitev novele zakona o RTV Slovenija je glasovalo 443.971 oz. 62,83 odstotka volivcev, proti pa 262.648 oz. 37,17 odstotka volivcev.

Omenjena poročila o izidu referendumov bodo predvidoma v petek, 16. decembra 2022, objavljena v Uradnem listu RS.