DVK SPREJELA ROKOVNIK VOLILNIH OPRAVIL IN DRUGE AKTE ZA IZVEDBO JUNIJSKIH EVROPSKIH VOLITEV

Državna volilna komisija je 29. februarja 2024 na 69. seji sprejela rokovnik volilnih opravil in nekatere druge akte za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo 9. junija 2024. Od začetka volilnih opravil, 11. marca, do izteka roka za vlaganje list kandidatov, 10. maja, bodo volivci in poslanci lahko oddali svojo podporo posamezni listi kandidatov.

Podporo bo mogoče oddati s podpisom posebnega obrazca, ki ga potrdi pristojni organ (npr. upravna enota). Izpolnjen in lastnoročno podpisan obrazec podpore mora volivec oz. poslanec nato oddati predlagatelju liste kandidatov.

Volivcem s stalnim prebivališčem izven Slovenije (t. i. izseljencem) bo volilno gradivo z uradno prazno glasovnico odposlano najpozneje 45 dni pred dnem glasovanja (torej pred 25. aprilom). Volivci, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, a bodo na dan glasovanja začasno v tujini (t. i. zdomci), pa bodo lahko najpozneje do 9. maja preko spletnega portala eUprava oddali vlogo za glasovanje po pošti iz tujine ali na diplomatsko konzularnem predstavništvu Slovenije v tujini. Poleg dosedanjih 30 volišč v 26 tujih državah bo na predlog ministrstva za zunanje zadeve na letošnjih volitvah odprto tudi volišče na veleposlaništvu v Abu Dabiju, prestolnici Združenih arabskih emiratov.

Volivke in volivci, ki bodo zaradi bolezni želeli glasovati na domu, bodo morali vlogo oddati najpozneje do 5. junija, kar velja tudi za tiste volivce, ki bodo želeli glasovati izven okraja stalnega prebivališča, na t. i. omnia volišču.

Predčasno glasovanje bo potekalo 4. junija, 5. junija in 6. junija od 7. do 19. ure. Volitve bodo v nedeljo, 9. junija, ko bodo volišča odprta prav tako od 7. do 19. ure. Z objavo izidov glasovanja bodo morali volilni odbori počakati, dokler se ne bodo zaprla vsa volišča v vseh državah članicah Evropske unije.

Kot je v zvezi z reševanjem situacije zaradi odstopa tajnikov in namestnikov tajnikov volilnih komisij z območja Ljubljane na seji pojasnil direktor Službe DVK Igor Zorčič, gredo pogovori z načelnico upravne enote Ljubljana in tajniki ter njihovimi namestniki v pravo smer. Tudi težave s pomanjkanjem finančnih sredstev za izvedbo volitev bodo po zagotovilih finančnega ministrstva rešene. V luči racionalizacije stroškov pa je bila v dogovoru z Uradom vlade za komuniciranje sprejeta odločitev, da bo medijsko središče na dan volitev organizirano na sedežu DVK.

Poleg rokovnika volilnih opravil za izvedbo junijskih evropskih volitev so članice in člani DVK danes sprejeli tudi navodila volilnim komisijam za izvedbo volitev, sklep o vsebini in obliki glasovnice, sklep o vsebini in obliki uradne prazne glasovnice (za glasovanje v tujini), sklep o določitvi 31 volišč na diplomatsko konzularnih predstavništvih Slovenije v tujini in sklep o višini akontacij volilnim komisijam.