DVK SPREJELA ROKOVNIKA ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV IN VOLITEV V DRŽAVNI SVET

Državna volilna komisija (DVK) je na 39. seji sprejela rokovnik volilnih opravil za izvedbo volitev v državni svet, ki bodo 23. in 24. novembra, ter rokovnik za izvedbo lokalnih volitev, ki bodo 20. novembra 2022. Poleg tega so člani DVK sprejeli tudi navodila volilnim komisijam volilnih enot za izvedbo volitev v državni svet in navodila občinskim volilnim komisijam za izvedbo lokalnih volitev.

DVK je prejela obvestilo organizatorjev Ljubljanskega maratona, da bo ta dogodek potekal isti dan, kot volitve predsednika republike, torej 23. oktobra 2022. Volivke in volivci morajo imeti ves čas glasovanja, torej med 7. in 19. uro, zagotovljen neoviran dostop do volišč, kar bi bilo zaradi zapor cest v času maratona zagotovo močno oteženo in nekaterim celo onemogočeno. Zato DVK organizatorje maratona opozarja, da naj z vidika uresničevanja volilne pravice zagotovijo nemoten dostop do volišč v času glasovanja oziroma v nasprotnem primeru razmislijo o možnosti prestavitve termina maratona. 

Več v priponki.