DVK SPREJELA ZAPISNIKE O UGOTOVITVI IZIDA EVROPSKIH VOLITEV IN POSVETOVALNIH REFERENDUMOV

Državna volilna komisija je 27. junija 2024 na 83. seji sprejela zapisnike o ugotovitvi končnega izida volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament in posvetovalnih referendumov o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, uvedbi preferenčnega glasu za volitve v državni zbor, gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene ter gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo, ki so bili 9. junija 2024. Zapisniki bodo objavljeni v Uradnem listu RS.

Na volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament je glasovalo 706.204 volivk in volivcev oziroma 41,8 odstotka volilnih upravičencev. Neveljavnih je bilo 31.182 glasovnic, kar je 4,42 odstotka vseh oddanih glasovnic.

Na podlagi zaporedja najvišjih količnikov je kandidatnim listam pripadlo naslednje število mandatov:

Slovenska demokratska stranka              4 mandati

Gibanje Svoboda                                       2 mandata

Vesna - zelena stranka                              1 mandat

Socialni demokrati                                    1 mandat

Nova Slovenija - krščanski demokrati    1 mandat

Za poslanke in poslance Evropskega parlamenta so bili izvoljeni:

  1. Romana Tomc, Slovenska demokratska stranka (s preferenčnimi glasovi),
  2. Milan Zver, Slovenska demokratska stranka (s preferenčnimi glasovi),
  3. Branko Grims, Slovenska demokratska stranka (s preferenčnimi glasovi),
  4. Zala Tomašič, Slovenska demokratska stranka (s preferenčnimi glasovi),
  5. Irena Joveva, Gibanje Svoboda (s preferenčnimi glasovi),
  6. Marjan Šarec, Gibanje Svoboda (s preferenčnimi glasovi),
  7. Vladimir Prebilič, Vesna - zelena stranka (s preferenčnimi glasovi),
  8. Matjaž Nemec, Socialni demokrati (s preferenčnimi glasovi) in
  9. Matej Tonin, Nova Slovenija - krščanski demokrati (s preferenčnimi glasovi).

 

Na posvetovalnem referendumu o ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja je glasovalo 701.199 volivk in volivcev oz. 41,43 odstotka volilnih upravičencev. Neveljavnih je bilo 10.651 glasovnic oz. 1,52 odstotka vseh oddanih glasovnic. Na referendumsko vprašanje: »Ali ste za to, da se sprejme zakon, ki bo urejal pravico do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja?« je »za« glasovalo 378.917 volivcev (54,89 odstotka), »proti« pa 311.429 volivcev (45,11 odstotka).

Na posvetovalnem referendumu o uvedbi preferenčnega glasu za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije je glasovalo 701.160 volivk in volivcev oz. 41,43 odstotka vseh volilnih upravičencev. Neveljavnih je bilo 14.593 glasovnic oz. 2,08 odstotka vseh oddanih glasovnic. Na referendumsko vprašanje: »Ali ste za to, da se za volitve poslank in poslancev v Državni zbor Republike Slovenije uvede preferenčni glas, ki bo zagotovil odločilen vpliv volivcev na izbiro poslanca?« je »za« glasovalo 486.516 volivcev (70,89 odstotka), »proti« pa 199.744 volivcev (29,11 odstotka).

Na posvetovalnem referendumu o gojenju in predelovanju konoplje v medicinske namene je glasovalo 701.153 volivk in volivcev oz. 41,43 odstotka volilnih upravičencev. Neveljavnih je bilo 7.923 glasovnic oz. 1,13 odstotka vseh oddanih glasovnic. Na referendumsko vprašanje: »Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in predelovanje konoplje v medicinske namene?« je »za« glasovalo 462.292 volivcev (66,71 odstotka), »proti« pa 230.724 volivcev (33,29 odstotka).

Na posvetovalnem referendumu o gojenju in posedovanju konoplje za omejeno osebno rabo je glasovalo 701.079 volivk in volivcev oz. 41,43 odstotka volilnih upravičencev. Neveljavnih je bilo 8.759 glasovnic oz. 1,25 odstotka vseh oddanih glasovnic. Na referendumsko vprašanje: »Ali naj Republika Slovenija na svojem ozemlju dopusti gojenje in posedovanje konoplje za omejeno osebno rabo?« je »za« glasovalo 356.944 volivcev (51,57 odstotka), »proti« pa 335.183 volivcev (48,43 odstotka).

Članice in člani Državne volilne komisije so se opredelili tudi do ugovora volivca Vilija Kovačiča, v katerem je med drugim navedel, da je referendumski izid neustaven zaradi sočasne izvedbe evropskih volitev in referendumov, ter da referendumsko vprašanje o evtanaziji postavlja nedotakljivost človekovega življenja v drugorazredni položaj. DVK je sprejela odločitev, da se ugovor volivca zavrne kot neutemeljen, saj ne navaja nepravilnosti pri izvajanju opravil volilnih organov v skladu z 51. členom Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. V delu, ki se nanaša na izvedbo evropskih volitev, pa bo DVK omenjeni ugovor volivca odstopila Vrhovnemu sodišču RS.