DVK SPREMENILA ROK ZA SPREJETJE POROČILA O IZIDU GLASOVANJA NA REFERENDUMIH

Državna volilna komisija (DVK) je 1. decembra 2022 na 53. redni seji - na podlagi izidov glasovanja na zakonodajnih referendumih 27. novembra, ko je večina volivk in volivcev glasovala za uveljavitev novel zakonov o vladi, o dolgotrajni oskrbi in o Radioteleviziji Slovenija ter zavrnitveni kvorum torej ni bil dosežen – dopolnila rok za sprejetje poročila o izidu referendumskega glasovanja. To pomeni, da lahko DVK končno poročilo o ugotovitvi izida sprejme po poteku volilnih opravil v rednih rokih, ki veljajo za ostale volitve.

DVK je dopolnila dosedanji sklep, na podlagi katerega je bilo treba za sprejetje poročila o končnem izidu glasovanja na zakonodajnem referendumu čakati 47 dni, da ministrstvo za notranje zadeve sporoči podatke o številu volivcev, ki so umrli od dneva sestave volilnih imenikov do zaključka glasovanja. Sklep, ki je bil v veljavi od decembra 2015, je določal omenjeni rok glede na analize notranjega ministrstva o tem, koliko časa potrebujejo, da pridobijo podatke o umrlih volivcih v tujini.

Predlog za skrajšanje roka za sprejetje poročila o izidu glasovanja na referendumih so podali člana DVK Mojca Dolenc in Miro Pretnar ter njuna namestnika Ivana Grgić in Iztok Majhenič, z obrazložitvijo, da čakanje na izračun zavrnitvenega kvoruma za sprejetje poročila ni potrebno, saj so volivci na nedeljskem referendumskem glasovanju vse tri zakone večinsko podprli. V takšni situaciji, ko se referendumski izid v nobenem primeru ne more več spremeniti, je čakanje na podatke notranjega ministrstva o številu umrlih volivcev nepotrebno in pravzaprav absurdno ter v nasprotju z jasno izraženo voljo volivcev, je bilo izpostavljeno v razpravi. Ustava RS namreč kot prvi pogoj za nadaljnje ugotavljanje izida referenduma določa, da mora več volivcev glasovati proti zakonu, kar je bistvo zavrnitvenega referenduma.

Proti dopolnitvi omenjenega sklepa je glasoval član DVK dr. Marko Kambič, ki je ob tem poudaril, da se pravil med igro ne spreminja in da gre za udarec pravni državi. Ostali člani so predlog za skrajšanje roka za sprejetje poročila o izidu glasovanja podprli. Po besedah namestnika člana DVK dr. Janeza Pogorelca je s tem, ko je na referendumih večina volivcev glasovala za, kvorum postal povsem irelevanten. Strinjal se je, da pravil res ni dobro spreminjati med igro, vendar pa ob tem izpostavil, da je v tem primeru tekma končana in izid nedvoumen. Zato je pretehtala odločitev, da je treba rokovnik referendumskih opravil ustrezno dopolniti. Član DVK Mitja Šuligoj je med drugim izpostavil, da DVK leta 2015 ob sprejetju sklepa glede omenjenega čakanja 47 dni na podatke notranjega ministrstva ni imela pred očmi vseh možnih situacij pri izidu referenduma, ki so lahko različne. In v primeru sedanjih treh referendumov glede na jasen izid zavrnitveni kvorum ne pride v poštev, zato po njegovih besedah tudi dopolnitev omenjenega sklepa v ničemer ne more vplivati na izid.

Člani Državne volilne komisije so na današnji seji sprejeli tudi zapisnik o ugotovitvi končnega izida volitev predsednika republike 2022 in zapisnik o ugotovitvi končnega izida volitev v državni svet 2022.