GLASOVANJE NA DOMU LE Z USTREZNIM ZDRAVNIŠKIM POTRDILOM

Državna volilna komisija (DVK) je na Ministrstvo za zdravje naslovila prošnjo, da se zdravstvene domove obvesti o tem, da bodo volivci, ki bodo zaradi bolezni želeli glasovati na domu, po novem potrebovali zdravniško potrdilo osebnega zdravnika. Služba DVK je ob tem tudi predlagala, da bi bila izdaja zdravniškega potrdila v takšnih primerih, ko gre za izvrševanje volilne pravice, brezplačna.

DVK je februarja sprejela sklep, da bodo lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli osebno zglasiti na volišču, glasovali pred volilnim odborom na svojem domu, a le pod pogojem, da bodo vlogi za glasovanje na domu predložili tudi ustrezno zdravniško potrdilo.

Glasovanje na domu je sicer namenjeno izključno tistim volivcem, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču in želijo glasovati pred volilnim odborom na svojem domu. Vlogo za glasovanje na domu in kopijo zdravniškega potrdila mora volivec vložiti pri okrajni volilni komisiji, kjer ima stalno prebivališče, najpozneje do 20. aprila do 24. ure.