HRVAŠKA IN SLOVENSKA DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA PODPISALI SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU

Državna volilna komisija Republike Slovenije in Državna volilna komisija Republike Hrvaške sta v okviru delovnega obiska hrvaške delegacije 16. februarja 2023 na Bledu izmenjali izkušnje na področju organizacije in izvedbe volitev ter podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju.

Slovenska stran je na delovnem srečanju predstavila izzive, s katerimi se ob izvedbi volitev sooča zaradi določenih pomanjkljivosti zakonodajne ureditve glasovanja po pošti, tako na območju Slovenije kot v tujini, hrvaška delegacija pa je predstavila izobraževalni program za srednješolce »Tudi moj glas je pomemben«, ki je namenjen ozaveščanju mladih o pomenu volitev in udeležbe na volitvah.

Sogovorniki so se strinjali, da je vloga volilnih organov ključnega pomena pri zagotavljanju poštene, pregledne in demokratične izvedbe volitev. Vsaka delegacija je izpostavila nekaj primerov dobrih praks, pa tudi izzive, s katerimi se soočata pri izvedbi volitev.

Ob zaključku srečanja sta delegaciji slovenske in hrvaške državne volilne komisije podpisali sporazum o sodelovanju na področju organizacije in izvedbe volitev. S podpisom sporazuma sta se obe strani zavezali k izmenjavi izkušenj in sodelovanju pri projektih in aktivnostih na področjih, povezanih z organizacijo in izvedbo volitev, med drugim tudi na področju morebitnih sprememb oz. izboljšav volilne zakonodaje. Ključni namen medsebojnega sodelovanja je izboljšati učinkovitost pri opravljanju nalog volilnih organov in dostopnost informacij na tem področju ter ozaveščanje javnosti o volitvah.

Kot so predstavniki obeh delegacij izpostavili ob podpisu sporazuma, gre za krepitev dobrih odnosov med državnima institucijama Slovenije in Hrvaške in zgled drugim državam pri prizadevanju za izvedbo poštenih in transparentnih volitev.