IGOR ZORČIČ IMENOVAN ZA NOVEGA DIREKTORJA SLUŽBE DVK

Državna volilna komisija je 7. decembra 2023 na 65. seji za novega direktorja Službe Državne volilne komisije soglasno imenovala Igorja Zorčiča. Petletni mandat bo nastopil 1. februarja 2024, ko se bo po več kot 12 letih s tega položaja poslovil Dušan Vučko.

Članice in člani DVK so na današnji seji opravili pogovore s tremi kandidati, ki so se uvrstili v ožji izbor. Po končanih pogovorih so z glasovanjem sprejeli odločitev o novem direktorju.

V predhodnem postopku je posebna natečajna komisija za izvedbo javnega natečaja za direktorja Službe Državne volilne komisije ugotovila, da od sedmih prispelih prijav šest kandidatov izpolnjuje natečajne pogoje. Na podlagi presoje prijav in opravljenih pogovorov s kandidati ter njihove predstavitve poznavanja delovnega področja in izkazanih vodstvenih kompetenc je posebna natečajna komisija ocenila, da v ožji izbor uvrsti tri kandidate. DVK je sklenila, da bo opravila pogovore s štirimi kandidati, od katerih so se pogovora s člani komisije udeležili trije.

Državna volilna komisija je ugotovila, da Igor Zorčič izpolnjuje vse pogoje za imenovanje direktorja službe, predpisane v javnem natečaju. Na podlagi njegove prijave in pogovora z njim se je odločila, da je najprimernejši kandidat za imenovanje na položaj direktorja Službe DVK.

Igor Zorčič, rojen leta 1978 v Brežicah, je leta 2003 diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Leta 2007 je opravil pravniški državni izpit. Službeno pot je začel leta 2003 kot pravnik v Zavarovalnici Tilia v Novem mestu, med leti 2004 in 2009 je bil pripravnik in strokovni sodelavec na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem, med leti 2009 in 2014 pa je bil zaposlen kot odvetnik za področje kazenskega in gospodarskega prava. V obdobju med leti 2014 in 2022 je bil poslanec Državnega zbora RS, od tega zadnji dve leti (2020 – 2022) predsednik državnega zbora. Trenutno je zaposlen kot odvetnik.